På mandag skal Beslutningsforum under ledelse av Terje Rootwelt avgjøre om lungekreftpasienter skal få immunterapi før operasjon, og om pasienter med tidligfase føflekkreft skal få tilbud etter operasjonen.

Lungekreft-pasienter kan få immunterapi før operasjon - føflekkreft-pasienter kan få etter

På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om lungekreftpasienter skal få immunterapi før operasjon, og om pasienter med tidligfase føflekkreft skal få tilbud etter operasjonen.

Publisert

Immunterapi brukes stadig lengre frem i behandlingsforløpet av kreftpasienter. Dette er en del av en ny behandlingstilnærming som utnytter immunterapiens potensial i ulike stadier av kreftbehandling, og reflekterer de siste fremskrittene innen kreftforskning og -behandling.

Bruk av immunterapi neoadjuvant, det vil si før pasientene opereres - og adjuvant - etter at pasientene har blitt operert - er en av de store fremskrittene som har skjedd innen behandling av kreft de siste årene. Det gjør at andelen pasienter som ikke får tilbakefall vil øke i årene fremover og dermed gi flere kreftoverlevere. 

På mandag er det immunterapien Opdivo (nivolumab), en såkalt PD-L1-hemmer, som er i fokus. Da skal Beslutningsforum avgjøre om:

  • Opdivo skal kunne gis som adjuvant behandling av voksne og ungdom som er 12 år og eldre med melanom i stadium IIB eller IIC.

  • Opdivo i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi skal tas i bruk som neoadjuvant behandling av pasienter med operabel ikke-småcellet lungekreft med høy risiko for tilbakefall hvor minst 1 prosent av tumorene har en PD-L1-ekspresjon.

PD-L1, eller "Programmed Death-Ligand 1", er et protein som noen kreftceller produserer for å beskytte seg mot kroppens immunsystem. For lungekreft vet vi at pasienter som har høyt uttrykk av proteinet PD-L1 på kreftcellene, har økt sannsynlighet for effekt av immunterapi. Men denne biomarkøren er ikke robust. Det er ikke nødvendigvis slik at alle med et høyt uttrykk av PD-L1 i kreftsvulsten har god effekt av immunterapi. 

Melanom

Melanom i fase IIB eller IIC betyr at føflekkreften er kun lokalisert i huden - og at den ikke har spredd seg videre. Opdivo-studien CheckMate76K viser at risikoen for tilbakefall reduseres betydelig når pasienter som har melanom uten spredning behandles med Opdivo etter at føflekken er kirurgisk fjernet. Melanom i stadium IIB-C er en svært alvorlig diagnose. Pasienter med føflekkreft i stadium II - som ikke har spredd seg - har like dårlig overlevelse som pasientene med spredning til lymfeknuter eller indre organer. Det gjelder særlig de med stadium IIC, uttalte overlege Anna Winge Main i en tidligere artikkel i HealthTalk. Winge-Main har vært norsk hovedutprøver på den aktuelle CheckMate76K-studien.

Ande viktige vedtak

I tillegg til de to Opdivo-avgjørelsene, skal Beslutningsforum også gjøre andre viktige vedtak på mandag: 

Tecvayli er det første bispesifikke antistoffet mot blodkretsykdommen myelomatose (benmargskreft) som har fått markedsføringstillatelse i Norge. Bispesifikke antistoffer er en type immunterapi som binder sammen kroppens immunceller med kreftcellene slik at kreftcellene dør. Beslutningsforum sa nei til å innføre legemidlet i august i fjor fordi det ikke var dokumentert at nytten står i et rimelig forhold til prisen på legemidlet. Nå er det gjennomført nye prisforhandlinger og det kan åpne for en godkjenning. Beslutningen er særlig viktig for GSK 

har trukket Blenrep som femtelinjebehandling og pasientene trenger et nytt effektivt legemiddel i en sen behandlingslinje. 

Fintepla til behandling av epilepsi-anfall hos pasienter med Dravets syndrom fra 2 årsalderen. Dette er en sak der Epilepsiforbundet har engasjert seg kraftig og der det har vært mye medieomtale og ikke mindre enn tre spørretimespørsmål til helseministeren. 

Beslutningsforum skal også avgjøre om Livtencity - skal tilbys til transplantasjonspasienter som får en potensielt dødelig virusinfeksjon.

Powered by Labrador CMS