ASCO 2023:

– Resultatene bekrefter HER2 som en biomarkør på tvers av et bredt spekter av kreftformer, sier studiens førsteforfatter Funda Meric-Bernstam.

Enhertu behandler HER2-kreft effektivt uavhengig av svulstens plassering

Enhertu er en effektiv behandling av kreft som uttrykker HER2 - et protein som gjør at kreftsvulsten vokser ekstra hissig med stor celletilvekst.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en studie som mandag ble presentert på American Society of Clinical Oncology - ASCO.

De siste årene har vi sett utviklingen av en helt ny kategori med kreftlegemidler - antistoff-legemiddelkonjugater (ADC). Dette en målrettet cellegift som retter seg direkte inn mot kreftcellene ved at cellegiften er festet til et antistoff som binder seg til kreftcellene. Inne i kreftcellen hemmer legemidlet cellens evne til å reparere DNA-skader og gjør at kreftcellen dør. ADCer har på kort tid blitt en viktig pilar i kreftbehandlingen – ikke minst innen behandling av brystkreft.

Den mest kjente ADCén er Enhertu (trastuzumab deruxtecan) som er utviklet av Daiichi Sankyo sammen med AstraZeneca, og det målrettede legemidlet har en inntatt en lederposisjon i behandling av HER2 og HER2 lav brystkreft.

På ASCO la de to legemiddelselskapene frem data der Enhertu testes ut i dert som kalles en tumoragnostisk setting. Kreft har tradisjonelt blitt klassifisert basert på hvor i kroppen den oppstår, som for eksempel lungekreft, brystkreft og tarmkreft.

Enhertu (trastuzumab deruxtecan) er et designet HER2-rettet antistofflegemiddelkonjugat. Antistoffet (trastuzumab) transporterer en cellegift (deruxtecan) direkte til kreftcellene. På hvert antistoff (trastuzumab) finnes det i gjennomsnitt 8 cellegiftmolekyler som her er vist med gule prikker.

Tumoragnostiske legemidler innebærer derimot at de har effekt dersom en bestemt genfeil finnes i kreftsvulsten, uavhengig av hvor kreften har oppstått. Tumoragnostiske legemidler retter seg derfor mot kreftens genetiske vekstdrivere og ikke på kreftens plassering i kroppen.

For Enhertu ligger mekanismen i dens evne til å rette seg mot HER2-uttrykkende svulster og frigjøre en giftig last med cellegift.

– Enhertu er en form for målrettet cellegift som retter seg direkte inn mot kreftcellene ved at cellegiften er festet til et antistoff som binder seg til kreftceller som uttrykker HER2. Inne i kreftcellen hemmer legemidlet cellens evne til å reparere DNA-skader og gjør at kreftcellen dør, sa førsteforfatter av studien sa dr. Funda Meric-Bernstam som er studien førsteforfatter på en pressekonferanse. Hun leder avdelingen for eksperimentell kreftterapi ved University of Texas MD Anderson Cancer Center.

Studien som ble presentert på ASCO heter DESTINY-PanTumor02 der Enhertu testes ut på mange kreftformer som uttrykker HER2-proteinmarkøren. Studien viser at Enhertu reduserte svulster på tvers av flere kreftformer som uttrykker HER2-proteinet hos pasienter som hadde gjennomgått omfattende tidligere behandling og dermed oppnådde studien sitt endepunkt som er objektiv responsrate.

Studien som omfatter 268 pasienter tester Enhertu mot HER2-kreft i gallegangene, blære, livmorhals, endometrium, eggstokk, bukspyttkjertel og sjeldne kreftformer.

Ved median oppfølgingstid på 9,7 måneder resulterte behandlingen i en objektiv responsrate (ORR) på 37,1%. Objektiv responsrate er et mål på antall delvise og komplette responser på en behandling som betyr at kreften. Nesten halvparten (49,6%) av alle pasienter i DESTINY-PanTumor02 som oppnådde en respons, opprettholdt responsen etter ett år. Varigheten av responsen på behandlingen, målt ved median varighet av respons (mDOR), var 11,8 måneder. Hos pasienter med høyere nivåer av HER2-uttrykk (IHC 3+), var Enhertu enda mer effektiv, med en ORR på 61,3% og en mDOR på 22,1 måneder.

– Denne studien kommer med data på et udekket behov hos pasienter som har uttømt behandlingsalternativene av kreft som overuttrykker HER2. Selv om ytterligere oppfølging er nødvendig, viser studien robust aktivitet på tvers av flere HER2-uttrykkende tumorer, med en responsrate på over 50% hos de med høyest nivå av HER2-uttrykk, sammen med en oppmuntrende sikkerhetsprofil. Enhertu kan bety et nytt behandlingsalternativ for disse pasientene, sa ASCO-eksperten Bradley Alexander under pressekonferansen.

– HER2 finnes i mange kreftformer, som brystkreft, magekreft, lungekreft og gynekologisk kreft, og pasienter med HER2-uttrykkende kreft som er vanskelig å behandle trenger nye behandlingsalternativer, sa Funda Meric-Bernstam og la til:

– Disse resultatene øker vår kliniske forståelse av HER2-uttrykk, bekrefter HER2 som en biomarkør på tvers av et bredt spekter av krefformene, og viser at trastuzumab deruxtecan potensielt kan være et nytt behandlingsalternativ for pasienter med avansert sykdom, spesielt hos pasienter med med høyere nivåer av HER2-uttrykk.

Enhertu hadde disse ORR-resultatene på de ulike på tvers av ulike sykdomskategoriene:

  • Livmorkreft (endometriekreft): 57,5% for alle pasienter, 84,6% for IHC 3+.

  • Livmorhalskreft: 50% for alle pasienter, 75% for IHC 3+

  • Eggstokkreft: 45% for alle pasienter, 63,6% for IHC 3+

  • Urinveisveiskreft: 39% for alle pasienter, 56,3% for IHC 3

  • Galleveiskreft: 22% for alle pasienter, 56,3% for IHC 3+

  • Bukspyttkjertelkreft: 4% for alle pasienter, 0% for IHC 3+

Mark Rutstein, som er Global Head of Oncology Development i Daiichi Sankyo, sier i en kommentar at nesten halvparten av pasientene som oppnådde respons med Enhertu opprettholdt responsen etter ett år. – Dette demonstrerer potensialet til dette viktige legemidlet for å gi fordeler til pasienter med kreft som er vanskelig å behandle og der det er behov for nye nye alternativer. Resultatene styrker ytterligere den viktige rollen som antistoff-legemiddelkonjugater som Enhertu spiller, og muligheten de har til å bidra til å forbedre behandlingen på områder med høy udekket behov og forbedre resultatene for pasientene.

Studiedeltakerne tålte for det meste behandlingen med Enhertu. Imidlertid måtte i overkant av 10 prosent av deltakerne avbryte behandlingen på grunn av bivirkninger. De vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene var kvalme, tretthet og lave nivåer av blodceller (cytopeni).

Powered by Labrador CMS