ASCO 2023:

PÅ VEI TIL CHICAGO: Øverst fra venstre: Bjørn Henning Grønberg (St. Olavs), Åslaug Helland (OUS), Daniel Heinrich (Gjøvik), Kristina Lindemann (OUS), Hans Petter Eikesdal (Haukeland) og Anna Winge-Main (OUS) er kun noen av de norske onkologene som reiser til Chicago og verdens største kreftkongress ASCO denne uken.

Disse norske kreftlegene reiser til verdens største kreftkongress ASCO i Chicago

Det er kun noen dager til verdens største kreftkongress, ASCO, går av stabelen i den amerikanske storbyen Chicago. Flere norske onkologer og forskere deltar i Chicago, og mange har også med forskningsbidrag på årets kongress.

Publisert Sist oppdatert

2-6. juni gjennomføres American Society of Clinical Oncology (ASCO) sin Annual Meeting, populært kalt ASCO-kongressen. Dette er verdens største og en av de aller viktigste kreftkongressene som skjer hvert år, og i verdens største kongressenter, McCormick Place i Chicago, har kongressen samlet opp mot 40 000 onkologer og kreftforskere årlig.

KLIKK HER FOR Å LESE MER OM VÅR ASCO-DEKNING!

Vi skal til Chicago!

HealthTalk vil i år dekke kongressen fysisk fra Chicago med både videointervjuer og artikler. Men HealthTalk-redaksjonen er ikke de eneste nordmennene som skal til kongressen. En rekke anerkjente onkologer tar turen over dammen for å delta på årets kongress, og flere av disse har også med forskningsbidrag på ASCO 2023.

HealthTalk har til nå fått bekreftet at følgende norske onkologer deltar fysisk på ASCO-kongressen i Chicago:

 • Bjørn Henning Grønberg (St Olavs)
 • Åslaug Helland (OUS)
 • Odd Terje Brustugun (Drammen)
 • Tarje Halvorsen (St Olavs)
 • Kristin Toftaker Killingberg (St Olavs)
 • Hans Petter Eikesdal (Haukeland)
 • Trygve Lofterød ( OUS)
 • Torgrim Tandstad (St Olavs)
 • Hilde Krogstad (St Olavs)
 • Kristina Lindemann (OUS)
 • Knut Jørgen Labori (OUS)
 • Katarina Puco (Lovisenberg)
 • Marius Normann (Kreftklinikken)
 • Anna Winge-Main (OUS)
 • Daniel Heinrich (Gjøvik)
 • Anne Hansen Ree (Ahus)

To muntlige norske - og viktig lungekreft-studie

I tillegg til deltakelse er det flere norske onkologer og kreftforskere som presenterer egen forskning på ASCO i år.

Kanskje det viktigste først: To nordmenn har fått æren av å holde muntlig innlegg på ASCO i år: Uro-onkolog Torgrim Tandstad ved St. Olavs Hospital og kreftkirurg ved Oslo universitetssykehus, Knut Jørgen Labori.

Tandstad skal presentere kombinerte resultater fra Swedish Norwegian Testicular Cancer Group (SWENOTECA) og Cologne, med en oral presentasjon som har fått navnet «Primary retroperitoneal lymph node dissection (RPLND) in seminoma stage IIA-IIC ≤3cm: Combined results of the SWENOTECA (Swedish Norwegian Testicular Cancer Group) and Cologne.

Labori skal ha muntlig innlegg om en den multisenter, randomiserte fase 2-studien NORPACT-1, som har evaluert kortvarig neoadjuvant behandling med kjemoterapi-regimet FOLFORINOX versus «upfront» operasjon for opererbar pankreatisk hodekreft.

Onkolog og overlege Bjørn Henning Grønberg ved St Olavs Hospital i Trondheim er førsteforfatter på en poster som presenterer endelig overlevelsesdata fra en randomisert fase 2-studie som sammenlignet høy dose og standard dose av thorax-radioterapi (TRT) to ganger daglig, i pasienter med småcellet lungekreft i begrenset stadium.

Grønbergs studie ble denne uken diskutert i ASCO Daily News sin podcast om noen av de viktigste lungekreft-studiene som presenteres på årets ASCO-kongress.

Anne Hansen Ree ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er førsteforfatter på et abstract som presenteres som poster på kongressen. Hun presenterer data fra en randomisert fase 2-studie som har evaluert skiftende bruk av kortvarig oxaliplatin-basert kjemoterapi og nivolumab som førstelinjebehandling av pasienter med abdominale metastaser fra mikrosatelitt-stabil kolorektalkreft

OUS-onkolog og overlege Åslaug Helland, som nylig fikk Kong Haralds Vs kreftforskningspris fra Kreftforeningen, er førsteforfatter på et forskningsbidrag om IMPRESS-Norway-studien, der også OUS-kollegene Sigbjørn Smeland og Hege Russnes er medforfattere.

Mehrdad Rakaee, forsker ved Universitetet i Tromsø, deltok på fjorårets ASCO med hele tre forskningsbidrag. Han bidrar i år med to prosjekter. Rakaee er førsteforfatter på en poster som handler om en kunstig intelligens (KI)-algoritme som utvikles for å kunne forutsi immun-sjekkpunkthemmeres effekt i behandling av ikke-småcellet lungekreft.

Han er i tillegg medforfatter på en poster som handler om maskinlæringsbasert kvantifisering av tumorinflitrerende lymfocytter og kliniske utfall for melanompasienter behandlet med immun-sjekkpunkthemmere.

Kristina Lindemann, OUS-overlege og onkolog med spesialisering i gynekologisk kreft, er førsteforfatter på en poster som omhandler palliasjon (lindrende pleie red.anm.) innen gyn-onkologi, som vil ta for seg flere ulike studier, og presentere pasientenes egne forventninger og vurdering av pleien de har fått.

Det er i tillegg flere nordmenn som deltar med forskningsbidrag i år. Trykk her for å søke selv etter for eksempel navn, byer, sykehus og universiteter for å få full oversikt.

Skal du eller andre delta som vi ikke har fått med oss i vår oversikt? Send oss en e-post på

tips@healthtalk.no.

Powered by Labrador CMS