Nye data fra ADAURA-studien viser at pasienter med ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium med defekter i EGFR-genet som ble behandlet med Tagrisso overlever lengre

Beslutningsforum fikk rett: Tagrisso forlenger livet til pasienter med lungekreft

I august i fjor innførte Beslutningsforum det målrettede legemidlet Tagrisso (osimertinib) til pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har defekter i EGFR-genet etter de har gjennomgått en operasjon der kreften er fjernet fullstendig. Nå viser nye data at legemidlet forlenger livet til pasientene.

Publisert Sist oppdatert

AstraZeneca forteller at en ny analyse av Tagrisso, viste at det målrettede legemidlet gir en "betydelig økt overlevelse”. Men selskapet vil først fortelle hvor stor fordelen konkret er på en medisinsk konferanse senere i år.

Studien heter ADAURA - en fase 3-studie, der 682 pasienter med tidlig stadium (IB-IIIA) ikke-småcellet lungekreft som hadde defekter i EGFR-genet ble behandlet adjuvant med enten Tagrisso eller placebo.

Godkjent av Beslutningsforum

Tagrisso har tidligere levert ekstraordinære tall på sykdomsfri overlevelse (DFS) - og de var gode nok til at Beslutningsforum valgte å innføre behandlingen i fjor: Etter to år hadde 89 prosent av pasientene ikke fått tilbakefall mot 53 % av pasientene som fikk placebo - det vil si kjemoterapi som da var standardbehandlingen. Men, som mange forskere påpekte, betyr ikke det nødvendigvis at legemidlet til syvende og sist vil gi økt overlevelse.

Det mange spurte seg var om sykdomsfri overlevelse som var ADAURA-studienes primære endepunkt, ville resultere i totaloverlevelse (OS) altså at pasientene faktisk overlevde på lang sikt.

Nå har imidlertid skeptikerne fått svar på tale.

Roy S. Herbst som er professor og leder for medisinsk onkologi ved Yale Cancer Center og Smilow Cancer Hospital, har ledet ADAURA studien:

– Disse nye overlevelsesdataene for osimertinib forsterker de enestående resultatene som ADAURA leverte på sykdomsfri overlevelse og bekrefter legemidlets potensiale til å forlenge pasientenes liv. ADAURA-resultatene viser at osimertinib er en effektiv behandling av pasienter med tidlig stadium av EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft. Dette er pasienter som historisk sett hadde høy forekomst av tilbakefall og ikke hadde noen målrettede alternativer etter operasjonen, sier han.

Osimertinib virker ved å stoppe veksten til et mutert protein som heter EGFR - epidermal growth factor receptor. Dette proteinet er involvert i celledeling og overlevelse, men mutasjonen tvinger EGFR-proteinet inn i en konstant "på"-tilstand, som sender signaler til proteinet som gjør at det deler seg og vokser ukontrollert. Så forskere har utviklet medisiner kalt EGFR-tyrosinkinasehemmere for å avbryte dette signalet og forhindre at kreft med denne mutasjonen vokser - deriblant noen former for ikke-småcellet lungekreft.

Powered by Labrador CMS