Statsbudsjettet 2024:

– Pasientene vil med denne bevilgningen få behandling i tråd med internasjonale kliniske retningslinjer, sier AstraZeneca Norge-sjef Guro Bjøntegaard.

20 millioner til blåresept-refusjon av to legemidler mot hjertesvikt

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 å gi en økt bevilgning på 20 millioner kroner for å sikre forhåndsgodkjent refusjon for legemidlene Forxiga og Jardiance mot hjertesvikt.

Publisert Sist oppdatert

Helt konkret gjelder dette hjertesvikt-pasienter med lett nedsatt og bevart pumpefunksjon (HfpEF), skriver Regjeringen i statsbudsjettet. Jardiance (empagliflozin) markedsføres av Boehringer Ingelheim, mens Forxiga (dapagliflozin) markedsføres av AstraZeneca. 

– Det er veldig gledelig at det i forslag til statsbudsjettet er bevilget penger til refusjon av Forxiga for hjertesviktpasienter der hjertets pumpefuksjon er normal eller lett nedsatt. Dette er pasienter som i dag har få behandlingsalternativer, og som med denne bevilgningen vil kunne få behandlig i tråd med de internasjonale kliniske retningslinjene, skriver Guro Bjøntegaard, Country Director AstraZeneca Norway, i en e-post til HealthTalk. 

Gikk over fullmaktsgrensen

Legemiddelverket har i løpet av 2023 metodevurdert legemidlene Jardiance og Forxiga til behandling av hjertesvikt med lett nedsatt og bevart pumpefunksjon. De konkluderte med at begge er kostnadseffektive for den utvidede pasientgruppen. 

Sakene ble oversendt departementet på grunn av budsjettkonsekvenser over fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner. Det foreslås nå å øke bevilgning til innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon for Jardiance og Forxiga til behandling av hjertesvikt med lett nedsatt og bevart pumpefunksjon med 20 millioner kroner i 2024.

Gjelder fra 1. januar

– Allerede i vår konkluderte Legemiddelverket med at Forxiga er kostnadseffektivt til denne pasientgruppen. Det er derfor svært gledelig for pasientene og legene som fra 1.januar kan motta og gi behandling i samsvar med internasjonale retningslinjer, sier Bjøntegaard.

Ifølge estimat fra Statens Legemiddelverk (SLV) er det mellom 60 000 og 80 000 personer i Norge som lever med denne typen hjertesvikt. Noen av pasientene har diabetes eller kronisk nyresykdom, og har derfor fått disse behandlingene på blå resept allerede. For andre blir dette første gang de kan få behandlingen på blåresept-refusjon.

Powered by Labrador CMS