Styret i Helse Sør-Øst skal vedta byggestart av Nye Aker og Nye Rikshospitalet på styremøtet den 16. desember.
Styret i Helse Sør-Øst skal vedta byggestart av Nye Aker og Nye Rikshospitalet på styremøtet den 16. desember.

Styrevedtaket om byggestart av Nye Aker og Nye Rikshospitalet skjer 16. desember

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF har nå avlevert forprosjektrapporten for nye Aker og Nye Rikshospitalet. Rapporten vil være grunnlag for at styret i Helse Sør-Øst fatter en beslutning om finansiering og gjennomføring av de to sykehusene i den 16. desember.

Publisert

- Det er et svært omfattede arbeid som er nedlagt av vår prosjektorganisasjon i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Nå vil det være opp til styret i Helse Sør-Øst RHF å ta endelig stilling til om prosjektet nå skal gå videre til byggestart, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF i en artikkel på hjemmesiden til helseforetaket.

Terje Rootwelt er adm.dir. i Helse Sør-Øst. Foto: Helse Sør-Øst
Terje Rootwelt er adm.dir. i Helse Sør-Øst. Foto: Helse Sør-Øst

Arbeidet med å forprosjektere de to sykehusene har vært svært omfattende og har pågått siden januar 2021 der en rekke aktører har gitt innspill. Parallelt er det gjennomført en omfattende reguleringsprosess for begge prosjektene, først i regi av Oslo kommune, deretter statlig regulering våren 2022, som fortsatt pågår. Ansatte ved Oslo universitetssykehus har fått komme med sine innspill gjennom omfattende medvirkningsrunder.

Endringer i prosjektet

I forprosjektet er det lagt inn en rekke endringer etter avklaringer i Oslo universitetssykehus:

  • En samling av barn og ungdom i nye bygg ved Nye Rikshospitalet

  • Økt antall kontakt- og luftsmitteisolat og tilrettelegging for kohortisolering

  • Økt antall operasjonsstuer med ultraren luft

  • Etablering av farmasitun

Skal videreutvikles

Forprosjektrapporten skal gi en god nok beskrivelse av byggeprosjektene slik at den kan danne grunnlag for beslutning om gjennomføring av investering.

- Det foreligger to gode og gjennomarbeidede forprosjekter, som er utviklet i nært samarbeid mellom ansatte i Oslo universitetssykehus, prosjektorganisasjonen og våre rådgivere. Det er to spennende konsepter som begge vil sette preg på bymiljøet og legge gode rammer for drift og utvikling av Oslo universitetssykehus. Hvis styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner forprosjektet, skal løsninger bearbeides og detaljeres i detaljprosjektet, og det vil være rom for enkelte tilpasninger underveis, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Omfattende behandling

Før styretvedtaket den 16. desember skal forprosjektrapporten nå på en bred presentasjonsrunde med brukerrepresentanter, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalget i Oslo universitetssykehus.

Styret i OUS vil få fremlagt en orienteringssak om forprosjektrapporten i møte 28. oktober 2022. Endelig behandling av forprosjektrapporten skjer i styremøte i Oslo universitetssykehus 2. desember 2022.

Styret for Helse Sør-Øst RHF vil bli orientert om forprosjektrapporten i møte 29. november. Endelig beslutning om investering skal fattes av styret i Helse Sør-Øst RHF i et møte 16. desember 2022.

Powered by Labrador CMS