PILENE PEKER NED: Ifølge «Først & Størst»-statistikken til Farmastat solgte Novo Nordisk slankelegemidlet Saxenda til norske apotek og grossister for 22,8 millioner kroner i mars. Dette er en betydelig nedgang fra årets to første måneder. Tor Frostelid i Novo Nordisk Norge tror nedgangen henger sammen med refusjonsinstrammingene.

Slankere salgstall for Saxenda etter innstramming av refusjon - nesten halvering fra januar

I januar ble det bestemt at slankelegemidlet Saxenda ikke får beholde refusjon på blåresept. Nå er salget av Saxenda betydelig slanket inn. – Rimelig å tro at salget av Saxenda er noe påvirket av endringen, sier Tor Frostelid i Novo Nordisk Norge.

Publisert Sist oppdatert

I januar bekreftet Legemiddelverket at det nyere slankelegemidlet semaglutid (Wegovy) fra selskapet Novo Nordisk ikke ville få innvilget refusjon på blå resept. Årsaken var at legemiddelmyndighetens metodevurdering konkluderte med at legemidlet ikke var kostnadseffektivt. Dette betyr at det vurderes som for dyrt sett opp mot de dokumenterte helseffektene.

Som om ikke det var et stort nok nederlag for Novo Nordisk, som har hatt stor suksess med sine slankebehandlinger i Norge og globalt de siste årene, fikk vedtaket også konsekvenser for et annet av Novos preparater, liraglutid (Saxenda). Ettersom legemidlet har samme pris, men dokumentert dårligere effekt enn Wegovy, konkluderte Helsedirektoratet med at heller ikke dette legemidlet vil få beholde individuell refusjon på blå resept, som det har hatt siden 2019.

Nærmere halvering av salgstallene

Nå viser Farmastats «Først & Størst»-oversikt for mars at salgstallene for Saxenda er på vei nedover. Statistikken beror på apotekenes innkjøpspris (AIP). Til tross for en salgsøkning i både januar og februar, ser man for mars en klar nedgang. Da solgte Novo Nordisk Saxenda til apotekene for 22,8 millioner kroner. Det er en nær halvering fra salgstallene i januar, og mer enn 60 prosent nedgang fra februar.

– Det er rimelig å tro at salget av Saxenda er noe påvirket av endringen i refusjonsstatus fra 1.februar. Det har også vært leveranseutfordringer mot slutten av mars som nok har påvirket tallene, skriver Tor Frostelid, direktør for markedstilgang og myndighetskontakt i Novo Nordisk Norge, i en e-post til HealthTalk.

Stor økning i februar

HealthTalk har sett over salgstallene for årets tre første måneder. I januar solgte Novo Nordisk Saxenda til apotekene for 42 millioner kroner. Dette økte deretter kraftig til 57,6 millioner kroner i februar. Det som for noen kanskje kan virke spesielt med dette, er at dette er den samme måneden som refusjonsinstrammingene trådte i kraft.

Tallene fra Farmastat viser dog ikke hvor mye kundene har kjøpt legemidlene på apoteket for, men heller hva apotekene/grossistene har kjøpt inn legemidlet for fra legemiddelprodusenten, i dette tilfellet Novo Nordisk. Årsaken til denne økningen i februar, kan det derfor være flere årsaker til.

Som Farmastat-direktør Christian Gilhuus-Moe tidligere har forklart til Healthtalk, så baserer statistikken deres seg på AIP, og dataene omhandler når varene kommer inn til apoteket, ikke når de går ut. Dette kan i visse tilfeller føre til det Gilhuus-Moe betegner som faseforskyvning, at innkjøpet av varene ikke nødvendigvis samsvarer med når salget av varene er størst.

Powered by Labrador CMS