- Gjennombruddet har kurert mange kvinner med eggstokkreft

Den anerkjente danske kreftlegen Mansoor Mirza forteller at PARP-hemmere er det viktigste gjennombruddet i behandlingen av eggstokkreft de siste 30 årene. - Uten tvil praksisendrende, sier han i dette intervjuet.

Publisert Sist oppdatert

(ESGO/Berlin) Mansoor Mirza er sjefonkolog ved onkologiavdelingen på Rigshospitalet i København. På ESGO holdt han foredraget Major practice changing studies.

Blitt en kronisk sykdom

- I de siste årene har vi klart å forbedre behandlingen av våre pasienter radikalt. Vi kan nå si at takket være PARP-hemmere har eggstokkreft for mange pasienter har gått fra ¨være en sykdom som de dør av til å bli en kronisk sykdom - en sykdom man dør med. PARP-hemmere i førstelinje kurerer mange av pasientene, sier Mirza.

Han sikter blant annet til Solo-1 studien som ble presentert på ESMO i år som viste at 67 prosent av pasientene med avansert eggstokkreft med BRCA-mutasjoner som ble behandlet med PARP-hemmeren Lynparza (olaparib) var i live etter 7 år mot 47 prosent i placebogruppen.

I følge Kreftregisteret fikk 531 kvinner i Norge eggstokkreft i 2021. Eggstokkreft (ovarialkreft) er den 3. hyppigste gynekologiske kreftformen i Norge, etter brystkreft og livmorkreft (endometriekreft). Fem års relativ overlevelse (andelen som overlever 5 år, justert for overlevelsen i normalbefolkningen) av eggstokkreft er 51,1 prosent.

Lang vei å gå med immunterapi

Han forteller at så langt har immunterapi gitt skuffende resultater. For eggstokkreft er effekten av immunterapi på langt nær så god som vi har sett innen livmorhalskreft, sier Mirza.

- Jeg tviler på at vi kommer til å se at immunterapi som monoterapi vil hjelpe våre pasienter. Vi må i stedet søke etter kombinasjonsbehandlinger. Akkurat nå kan vi ikke anbefale behandling med immunterapi bortsett fra i kliniske studier sier han.

Norsk kreftvaksine

Han forteller at nå pågår en studie der kreftvaksinen UV-1 som er utviklet av det norske selskapet Ultimovacs testes sammen med en immunsjekkpunkthemmer og en PARP-hemmer. - Studien pågår i 11 europeiske land og jeg har stor trop på at den vil gi oss gode resultater, sier Mirza.

Eggstokkreft er en kreftform som kan være vanskelig å oppdage ettersom symptomene kommer sent og er ukarakteristiske. Kreft i eggstokkens overflatelag oppdages ofte sent i forløpet fordi symptomene er diffuse, og sykdommen er dermed vanskelig å oppdage. 70 % av kvinnene har spredning ved diagnosetidspunktet. Grad av spredning har betydning for hvilken behandling som kan tilbys og også for pasientens prognose.

Powered by Labrador CMS