ELCC 2023:

Presenterte pasientrapporterte utfall fra fase 3-studie med sotorasib: – Vil bli viktigere i fremtidens studier

ELCC: Amerikanske David M. Waterhouse presenterte onsdag pasientrapporterte utfall fra fase 3-studien CodeBreak 200, som viste at lungekreft-pasienter som ble behandlet med KRAS-hemmeren sotorasib (Lumykras) rapporterte mindre alvorlige symptomer enn de som ble behandlet med kjemoterapien docetaxel.

Publisert Sist oppdatert

ELCC, KØBENHAVN (HealthTalk): Waterhouse var siste foredragsholder under kongressens første «Proffered Paper Session», de de viktigste studieresultatene på lungekreftkongressen ELCC blir presentert.

Bakgrunnen for presentasjonen var fase 3-studien CodeBreak 200, som viste at KRAS-hemmeren sotorasib signifikant forbedret progresjonsfri overlevelse (primærendepunkt for studien) versus kjemoterapien docetaxel, i tidligere behandlede pasienter med KRASG12C-mutert, avansert ikke-småcellet lungekreft. Studien er sponset av Amgen, selskapet bak legemidlet.

Mindre negativ livspåvirkning

Gjennom artikkelen der Waterhouse er førsteforfatter, rapporteres det om alvorligheten og påvirkningen symptomene hadde på pasientenes livskvalitet, i respons til behandlingen. Sammenlignet med pasientene som fikk sotorasib, ble pasientene som fikk docetaxel alvorlig plaget av bivirkningene av sin behandling, og opplevde symptomer av høyere alvolrighet. Symptomene påvirket også sterkt deres vanlige/daglige aktiviteter.

Konklusjonen i studieabstraktet er at pasientene som ble behandlet med sotorasib rapporterte mindre alvorlige symptomer enn de som ble behandlet med docetaxel. I tillegg til å forbedre utfallene for klinisk effekt, vedlikeholdt pasientene som fikk sotorasib også sin livskvalitet. Dette tyder ifølge studieforfatterne på at sotorasib kan være et mer tolerabelt behandlingsvalg for pasienter med tidligere behandlet, KRASG12C-mutert, avansert ikke-småcellet lungekreft.

– Viktigheten av pasientperspektivet

HealthTalk tok en prat med førsteforfatter Waterhouse etter ELCC-presentasjonen. Der understreket han hvorfor han tror pasientrapporterte utfall vil bli stadig viktigere i studier fremover.

– De pasientrapporterte utfallene og forbedringen i utfallene støttet oppunder godkjenningen av sotorasib som en «first-in-class»-hemmer av KRASG12C-mutasjonen i pasienter med ikke-småcellet lungekreft, sa Waterhouse, og fortsatte:

– Det vi ser her nå er viktigheten av pasientperspektivet, ikke bare utprøvers perspektiv. Jeg kan kanskje se at kreften krymper, men hvilke kostnad har det for pasienten? Var behandlingen verre enn sykdommen, eller resulterte krympingen av kreften og forbedringen av deres progresjonsfri overlevelse også til en bedre livsopplevelse? Det vi så her var ganske signifikant, sa Waterhouse til HealthTalk.

Se hele intervjuet med David M. Waterhouse øverst i artikkelen.

Powered by Labrador CMS