De første deltakerne ankommer kongressenteret Bella Center i København onsdag morgen for registrering til den europeiske lungekreftkongressen ELCC. En håndfull nordmenn skal delta fysisk på kongressen.

Lungekreft-kongressen ELCC er i gang - HealthTalk er på plass

European Lung Cancer Congress (ELCC) går denne uken av stabelen i København. HealthTalk kommer med både artikler og videointervjuer fra lungekreft-kongressen.

Publisert Sist oppdatert
Journalist Lars Brock Nilsen(t.v) og videofotograf Adrian Walle dekker ELCC-kongressen fra København.

ELCC, KØBENHAVN (HealthTalk): De første gjestene var i gang med å registrere seg onsdag morgen da HealthTalk, med journalist Lars Brock Nilsen og videofotograf Adrian Walle, ankom kongressenteret Bella Center, rett utenfor København sentrum. Dette er den første dagen av den fire dager lange kongressen som avsluttes lørdag.

Målet med lungekreft-kongressen ELCC er ifølge arrangørene å gi deltakerne innsikt i forebygging, diagnostisering, biologi og multidisiplinær håndtering av lungekreft. Spesifikt vil kongressen ha utdannings- og forskningssesjoner som dekker:

  • Forebygging, screening og tidlig diagnostisering av såkalte thorasiske tumorer

  • Nylig utvikling innen molekylær diagnostisering og terapeutiske klasser for lungekreft

  • Nye utfordringer og muligheter med immun- og målrettede terapier

  • Den stadig utviklende rollen til multimodlaitet og multidisiplinære avgjørelser innen lungekreft

  • «State of the art» for ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), småcellet lungekreft (SCLC), mesoteliom og mediastinale tumorer

Fjorårets ELCC-kongress var heldigital, med over 2200 deltakere fra 95 ulike land. Det er usikkert hvor mange som vil delta på årets kongress, men HealthTalk vet at det deltar flere nordmenn, med både leger fra offentlig helsevesen og representanter fra legemiddelselskapene.

Når det gjelder data som skal presenteres på kongressen, kan vi se av programmet at det onsdag vil presenteres langtidsdata på blant annet osimertinib (Tagrisso) fra AstraZeneca på EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft, samt pasientrapporterte utfall fra en fase 3-sammenligningsstudie med Amgens sotorasib (Lumykras) i KRAS G12C-mutert ikke-småcellet lungekreft.

Følg med på HealthTalks forside gjennom uka for flere saker og videoer fra kongressen.

Powered by Labrador CMS