Styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen er kritisk til at to nye brystkreftlegemidler fikk nei i Beslutningsforum. – Det er helt håpløst at man må gå så mange runder før partene kommer frem til en pris de kan enes om, sier hun.

Brystkreftforeningen: Skuffet og oppgitt over nei i Beslutningsforum

– Det er trist at de skal sette økonomiske kriterier som grunn for avslag. Vi synes det tar for lang tid før man beslutter ting i Norge. Det sier styreleder Ellen Harris Utne i Brystkreftforeningen etter at Beslutningsforum sa nei til å innføre Verzenios.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningsforum vurderte om Verzenios skal tas i bruk i kombinasjon med hormonbehandling for å drepe rester av kreftceller som eventuelt måtte være igjen etter operasjon - såkalt adjuvant behandling. Omtrent 220 pasienter årlig ville vært aktuelle for behandling med Verzenios i Norge hvert år. Behandlingen er innført i en rekke land blant annet i Sverige, Finland, England og Skottland. Men Beslutningsforum mener legemidlet er for dyrt.

– Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlet, forteller Inger Cathrine Bryne. Hun leder Beslutningsforum og er administrerende direktør i Helse Vest.

Dermed er det duket for nye prisforhandlinger med Eli Lilly som har utviklet CDK 4/6 hemmeren Verzenios.

– Vi er skuffet på vegne av norske pasienter over utfallet av denne avgjørelsen, men vi er fullt forpliktet til å samarbeide med de relevante myndighetene for å forstå deres tankegang når vi går videre. Det sier Daniel Lucas som er visepresident og daglig leder for de nordiske landene hos Eli Lilly.

Han er kritisk til at det tar så lang tid å godkjenne legemidler i Norge. – Dette reiser dog ytterligere spørsmål om pasienttilgang i Norge ettersom myndighetene igjen har valgt å gå en annen vei enn andre land vi liker å sammenligne oss med som allerede har godkjent dette produktet, inkludert Sverige, Finland, England og Skottland.

Daniel Lucas er visepresident og daglig leder for de nordiske landene hos Eli Lilly.

– Vi tror på at det skal være mulig å få en lavere pris. Det er derfor vi i vedtaket ber om at Sykehusinnkjøp skal gjenoppta forhandlingene med leverandøren, sier Bryne som ikke vil gå ut med hvor langt partene står fra hverandre. – Går vi ut med det ville vi gitt firmaet et viktig forhandlingskort, men vi har troen på at det skal være mulig å komme frem til en bedre avtale, sier hun til HealthTalk.

Nei til behandling av trippel-negativ brystkreft

Beslutningsforum vendte også tommelen ned for at 50-60 pasienter med trippel-negativ brystkreft årlig kan behandles med Trodelvy i tredje linje. "For dyrt " var tilbakemeldingen til Gilead.

Trippel-negativ brystkreft med spredning er en alvorlig sykdom med dårlig prognose. Beslutningsforum tok stilling til om Trodelvy skal brukes etter to tidligere behandlinger. Pasientene har da få og lite effektive behandlinger tilgjengelig. Dagens standardbehandling er ulike typer cellegift og i studien som ligger til grunn for metodevurderingen av Trodelvy var median overlevelse om lag 7 måneder for pasientene som ble behandlet med cellegift.

– Dette er et legemiddel vi svært gjerne vil ha inn tilbudet til pasientene og i vedtaket ber vi Sykehusinnkjøp gjenoppta forhandlingene med Gilead og gi et konkret motbud. Dersom produsenten aksepterer denne prisen vil vi innføre denne behandlingen. Dette er et forsøk fra vår side på å få bedre fremgang i prisforhandlingene, sier Bryne.

Dermed er det fremdeles en mulighet for at norske pasienter med trippel negativ brystkreft ta i bruk denne behandlingen. Svenske pasienter har kunnet bruke legemidlet siden 30. juni 2022.

Fortvilet

– Jeg blir så fortvilet på vegne av alle som lever med denne aggressive brystkreftdiagnosen og de som har agressiv brystkreft med høy risiko for tilbakefall. Det er helt håpløst at man må gå så mange runder før partene kommer frem til en pris de kan enes om, sier Ellen Harris Utne.

Hun legger til at noe må endres i systemet for godkjenning av nye legemidler.

– Det verste eksemplet på en slik behandling av en ny medisin, er godkjenningen av brystkreftmedisinen Kadzyla. For å ferdigbehandle en innføring av denne medisinen tok det 1038 dager, og den var oppe til behandling i Beslutningsforum hele 8 ganger, sier hun oppgitt, og legger til:

– Det er så urettferdig at vi har et todelt helsesystem der de som har midlene, kan kjøpe seg den helse og de medisiner de ønsker, mens andre, som ikke har de samme ressursene, må stå på sidelinjen og i verste fall dø i ventekø.

Powered by Labrador CMS