En radiolog vurderer en mamografi

Brystkreft: Er dette Enhertus neste store utfordrer?

Pfizer la 43 milliarder dollar på bordet for Seagen på grunn av deres banebrytende portefølje med målrettede cellegifter. Nå kom resultater fra en studie som viser hvorfor Pfizer kjøpte biotekselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • Pfizers Kjøp: Pfizer kjøpte Seagen for 43 milliarder dollar på bakgrunn av selskapets imponerende portefølje av målrettede cellegifter.

  • Studieresultater: Seagens studie viste at kombinasjonen av Tukysa og Roches Kadcyla nådde sitt primære endepunkt for progresjonsfri overlevelse (PFS) i behandling av tidligere behandlet HER2-positiv brystkreft.

  • Effektivitet mot hjernesvulster: Kombinasjonen viste effektivitet selv hos pasienter hvor kreften hadde spredt seg til hjernen, ifølge Seagens medisinske sjef, Roger Dansey.

  • Konkurranse: Både Tukysa og Kadcyla møter tøff konkurranse fra AstraZeneca og Daiichi Sankyo's Enhertu, som har vist seg å være mer effektivt i direkte sammenlignende studier.

  • Enhertu i Norge: Beslutningsforum vedtok i november i fjor å innføre Enhertu i det norske helsevesenet, med et estimat om at ca. 70 norske pasienter årlig vil kvalifisere for denne behandlingen.

  • Tukysas godkjenning i Norge: I september i fjor ble Tukysa godkjent for bruk i Norge for HER2-positiv brystkreft i kombinasjon med andre behandlinger, spesifikt for de som har mottatt minst to tidligere anti-HER2 behandlinger.

Seagen melder at deres senfasestudie av Tukysa kombinert med Roches Kadcyla for pasienter med tidligere behandlet HER2-positiv brystkreft har nådd sitt primære endepunkt: Progresjonsfri overlevelse (PFS). Data for totaloverlevelse er ennå ikke modne.

Kombinasjonen viste altså en betydelig lavere risiko for svulstprogresjon eller død sammenlignet med Kadcyla og placebo.

Tukysa

Ifølge Seagens medisinske sjef, Roger Dansey, er et sentralt funn i studien at kombinasjonen av Tukysa og Kadcyla viste seg å være effektiv hos pasienter der kreften hadde spredt seg til hjernen.

Tøff konkurranse

Både Tukysa og Kadcyla er HER2-målrettede legemidler, og begge har sterk konkurranse fra AstraZeneca og Daiichi Sankyos blocbuster Enhertu, som i head-to-head studien -DESTINY-Breast03 - viste at det var langt mer effektivt enn Kadcyla i behandlingen av pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft i andrelinje.

På et ekstraordinært møte 2. november i fjor besluttet Beslutningsforum å ta i bruk Enhertu i det norske helsevesenet. Ifølge Legemiddelverket er det anslått at rundt 70 pasienter årlig i Norge vil være aktuelle for denne behandlingen.

Bedre enn Enhertu?

Nå som vi vet at Tukysa styrker effekten til Kadcyla på progresjonsfri overlelvelse er det sentrale spørsmålet om kombinasjonsbejhandlingen er bedre en Enhertu?

Vi må smøre med oss med tålmodighet for å få svar på dette spørsmålet. Seagen sier de vil presentere de detaljerte funnene fra HER2CLIMB-02-studien under et medisinsk kongress - som ventelig er ESMO - i slutten av oktober.

Roger Dansey bekrefter at de også vil diskutere resultatene med FDA der siktemålet er å søke om markedsføringstillatelse.

Enhertu

I september sist år besluttet Beslutningsforum å godkjenne Tukysa for bruk i Norge, i kombinasjon med antistoffet trastuzumab og cellegiften kapecitabin. Denne behandlingskombinasjonen er for pasienter med HER2-positiv brystkreft som enten er lokalt avansert eller metastatisk, og som allerede har mottatt minst to tidligere anti-HER2 behandlinger.

Powered by Labrador CMS