Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er viktig å følge med på utviklingen og sette inn kraftfulle tiltak i allmennlegetjenesten.

Fortsatt for få fastleger

Kapasiteten i fastlegeordningen er fortsatt for dårlig, og flere leger dekker ikke opp for redusert listelengde og befolkningsvekst, ifølge Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

– Ferske tall fra Helfo i oktober viser at 213.755 innbyggere i norske kommuner ikke har en fast lege. Antall personer uten fast lege har økt gradvis, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Dette kommer fram i tertialrapporten for Handlingsplan for allmennlegetjenester.

Pasientenes rett til fastlege er svekket ettersom antallet ledige plasser på fastlegenes lister fortsatt er svært lav, og mange kommuner mangler ledige plasser.

Stadig flere fastleger reduserer antallet pasienter på sine lister for å ta ned arbeidsbelastningen. Så langt i 2022 ser direktoratet en noe høyere netto tilvekst av fastleger enn i 2021, da tilveksten var spesielt lav.

Utfordringen med å få fastleger til ledige stillinger har spredt seg til flere kommuner.

– En svekket kommunal allmennlegetjeneste kan gå utover de mest sårbare pasientene, gi økt sosial ulikhet i helse, svekket kontinuitet og forverring av sykdom, avslutter Guldvog.

Pandemien gjør det vanskelig å tolke utviklingen ettersom den har påvirket innbyggernes bruk av fastlege og legevakt de siste årene.

Powered by Labrador CMS