SA NEI TIL TO BRYSTKREFTLEGEMIDLER: Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør i Helse Vest og leder for Beslutningsforum. Bjørn Egil Vikse er fagdirektør i Helse Vest og Beslutningsforums fremste fagrådgiver

Sa nei til to brystkreftmedisiner - Vil ha nye prisforhandlinger med produsentene

Beslutningsforum vender tommelen ned for de to bryskreftlegemildene Verzenios og Trodelvy. – Det er ikke dokumentert en klinisk nytte som står i forhold til prisen på legemidlene som er for høy, sier Inger Cathrine Bryne. Hun leder Beslutningsforum og er administrerende direktør i Helse Vest.

Publisert Sist oppdatert

Dermed er det duket for nye prisforhandlinger med Eli Lilly som har utviklet CDK 4/6 hemmeren Verzenios og Gilead som står bak antistofflegemiddelkonjugatet Trodelvy.

– Dette er legemidler som vi gjerne vil tilby pasientene, men prisen er for høy til at vi i dag kunne si ja, forteller Bryne til HealthTalk.

Beslutningsforum vurderte om Verzenios skal tas i bruk i kombinasjon med hormonbehandling for å drepe rester av kreftceller som eventuelt måtte være igjen etter operasjon - såkalt adjuvant behandling. Omtrent 220 pasienter årlig ville vært aktuelle for behandling med Verzenios i Norge hvert år. Dette er pasienter som har brystkreft med lokal spredning til flere nærliggende lymfeknuter og/eller stor svulst i kombinasjon med at kreftcellene vokser raskt har større risiko for tilbakefall og spredning. Behandlingsmålet er kurasjon.

Umodne overlevelsesdata

Studien som ligger til grunn for Beslutningsforums vedtak dokumenterer at Verzenios utsetter tiden det tar før kreften kommer tilbake (målt som invasjonsfri sykdomsfri overlevelse IDFS), men det er ennå ikke vist en signifikant overlevelsesfordel. Dette skyldes at oppfølgingstiden i den kliniske studien - som er fire år - er relativt kort for en sykdom hvor de fleste pasientene vil leve lenge, og som gjør at det vil ta mange år før det foreligger signifikante overlevelsestall. Det store spørsmålet er derfor om Verzenios reduserer dødeligheten eller bare utsetter tilbakefall.

– Det gir en lavere dokumentasjon på effekt som da har noe å si for hvilken pris som legemiddelfirmaet kan forlange, sier Bjørn Egil Vikse som er fagdirektør i Helse Vest og Beslutningsforums fremste fagrådgiver.

Hvor langt står partene fra hverandre i prisforhandlingene?

– Vi tror på at det skal være mulig å få en lavere pris. Det er derfor vi i vedtaket ber om at Sykehusinnkjøp skal gjenoppta forhandlingene med leverandøren, sier Bryne som ikke vil gå ut med hvor langt partene står fra hverandre. – Går vi ut med det ville vi gitt firmaet et viktig forhandlingskort, men vi har troen på at det skal være mulig å komme frem til en bedre avtale, sier hun.

I desember i fjor ble det presentert nye data fra studien på San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). Her ble det slått fast at Verzenios i kombinasjon med endokrin behandling etter operasjon, reduserer risikoen for tilbakefall for kvinner med høyrisiko brystkreft og effekten øker over tid, har dere vurdert disse dataene?

– Ja vi har det, men det er slik at overlevelssdataeene er umodne. Det finnes data for tilbakefall men ikke på overlevelse, sier Vikse.

Nei til Trodelvy

På sitt mars-møte vendte Beslutningsforum tommelen ned for at 50-60 pasienter med trippel-negativ brystkreft årlig kan behandles med Trodelvy i tredje linje. "For dyrt " var tilbakemeldingen til Gilead.

– Dette er et legemiddel som vi gjerne vil tilby pasientene. Dette er en pasientgruppe som hadde hatt stor nytte av å kunne ta i bruk Trodelvy. Derfor var det viktig for oss å presisere at vi ber Sykehusinnkjøp umiddelbart starte nye forhandlinger med Gilead for å få en lavere pris slik at vi kan få dette legemidlet inn i porteføljen, sa Inger Cathrine Bryne til HealthTalk i mars.

Det fikk Gilead til å tilby en lavere pris, men i dag sier Bryne at denne prisreduksjonen ikke er stor nok til at Beslutningsforum valgte å gi legemidlet grønt lys. – Dette er et legemiddel vi svært gjerne vil ha inn tilbudet til pasientene og i dagens vedtak ber vi Sykehusinnkjøp gjenoppta forhandlingene med Gilead og gi et konkret motbud. Dersom produsenten aksepterer denne prisen vil vi innføre denne behandlingen. Dette er et forsøk fra vår side på å få bedre fremgang i prisforhandlingene, sier Bryne.

Dermed er det fremdeles en mulighet for at norske pasienter med trippel negativ brystkreft ta i bruk denne behandlingen. Svenske pasienter har kunne bruke legemidlet siden 30. juni 2022.

Utsatt

Det var i alt 12 legemidler oppe til vurdering i Beslutningsforum mandag 24. april, der fem av dem er revurderinger. I tillegg stod Olaparib (Lynparza) og Eptinezumab (Vyepti) i utgangspunktet på agendaen. De ble utsatt, fordi de krever noe mer utredning og avklaringer.

SMA-alternativ oppe til vurdering

Tidligere i april var det et ekstramøte i Beslutningsforum, der det ble bestemt at Spinraza kan brukes til voksne pasienter med spinal muskelatrofi (SMA. På dagens møte var et annet legemiddel for SMA-pasienter oppe, Evrysdi (risdiplam). Her ble konklusjonen at det ikke er dokumentert at nytten forsvarer prisen, som er for høy, og legemiddelet innføres ikke.

Her er saksprotokollen fra dagens møte.

Powered by Labrador CMS