Fra 2025 er det slutt for bruken av astmainhalatorer med klimagasser i offentlige sykehus. – Viktig signal, sier fagdirektør Bjørn Egil Vikse (innfelt øverst). Sykehusinnkjøp, her ved divisjonsdirektør legemidler Tommy Juhl Nielsen (innfelt nederst), har ansvaret for innkjøpet av inhalasjonslegemidler til helseforetakene.

Skal stoppe bruk av astmainhalatorer med klimagasser i sykehusene

Fra 2025 vil det ikke være lov å bruke klimafiendtlige astmainhalatorer med klimagasser i offentlige sykehus, ifølge Sykehusinnkjøp. – Viktig signal til primærhelsetjenesten, sier fagdirektør i Helse Vest RHF, Bjørn Egil Vikse.

Publisert Sist oppdatert

Årlig gir bruken av denne typen astmainhalatorer i helseforetakene et årlig utslipp på 216 tonn CO2, skriver Sykehusinnkjøp i en nyhetsmelding på sine nettsider.

Størst bruk i primærhelsetjenesten

Stans i bruken av inhalatorer med klimagasser skal være et av flere tiltak som gjøres for å kunne det samlede klimaavtrykket i spesialisthelsetjenesten. Konkret går tiltaket ut på at denne typen inhalatorer ikke skal inngå i avtaler for sykehusene fra 1. februar 2025.

Alternativet vil være inhalatorer uten klimagasser, hovedsakelig forstøvere, som er det som allerede blir brukt mest i helseforetakene i dag.

– Tiltaket sender et viktig signal til primærhelsetjenesten, der forbruket av inhalasjonsaerosoler er mye større enn i spesialisthelsetjenesten, men også til andre land og leverandører som produserer inhalatorer med klimagassar, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF, i en kommentar.

Sykehusinnkjøp skriver at det totale CO2-utslippet fra spesialisthelsetjenesten var på over 330 000 tonn i 2021, og at utslipp fra ulike inhalasjonslegemidler stod for rundt 6000 tonn CO2-utslipp.

Bedøvelse står for mest av utslippet

Hoveddelen av utslipp fra inhalasjonslegemidler kommer fra inhalasjonsanestetika, som er bedøvelsesmidler som for eksempel blir brukt under operasjoner. Derfor har de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) også vedtatt at CO2-utslipp skal minimeres på nettopp dette området. Dette skal gjøres enten ved å bytte til andre behandlingsalternativ og/eller ved at det blir tatt i bruk nullutslippsmetoder.

Det er Sykehusinnkjøp som har ansvaret for innkjøp av astmainhalatorer til offentlige sykehus i Norge. I dag blir inhalasjonsanestetika kjøpt inn uten avtale, og ifølge Sykehusinnkjøp medfører dette økt risiko for leveringssvikt, økte kostnader for helseforetakene og dårligere konkurranseforhold. Derfor mener fagdirektørene i RHF-ene at det må gjøres nasjonale innkjøp på området, og de har nå bedt om en plan for dette fra Sykehusinnkjøp.

– Dette arbeidet tar vi fatt på umiddelbart. Vi tar sikte på å levere et forslag til fagdirektørene i løpet av høsten 2023, sier divisjonsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, Tommy Juhl Nielsen, i en kommentar.

Powered by Labrador CMS