Apoteksjefen: – Apotekene må brukes mer til å avlaste andre deler av helsevesenet

I dagens episode snakker redaktør Hans Anderssen med Per T. Lund som er adm.dir. i Apotekforeningen om fremtidens apotek. Han mener at myndighetene nå har en gyllen mulighet til å bruke apotekenes fagressurser mer og bedre. Men han vil ikke, som flertallet i apotekutvalget ønsker, lette på grossistenes leveringsplikt slik at det blir enklere å etablere nye legemiddelgrossister.

Publisert Sist oppdatert

Lund mener at å skjerme eventuelle norske og utenlandske nettapotekgrossister for sentrale krav i leveringsplikten en dårlig idé.

– Det må være like betingelser for alle aktører, og det er ikke statens oppgave å bekymre seg for eventuelt nye nettgiganter som vil inn i Norge, sier han.

De tre apotekgrossistene har i dag leveringsplikt på alle legemidler som de fører og må som hovedregel kunne levere til alle apotek hvor som helst i landet innen 24 timer. Men et flertall av medlemmene i apotekutvalget vil at dette skal være hovedregelen men vil gi adgang til å gjøre unntak for grossister som kun er etablert for å levere direkte til kunden, til eget apotek eller til en gruppe av frittstående apotek. Det vil i såfall bety et en nettapotekgrossist ikke trenger å levere legemidler til andre enn til sitt eget apotek.

Lund mener det må være like regler for alle apotek. – Dersom regjeringen endrer kravet til nettapotekgrossistenes leveringsplikt må det også omfatte de tre legemiddelgrossistene som i dag finnes i Norge, sier han.

Det skjer mye på den politiske fronten som får konsekvenser for apotekenes fremtid, og vi snakker med Per T. Lund også om en annen NOU - Helsepersonellkommisjonen som også la frem sin utredning til helseministeren for kort tid siden. Regjeringen vil dessuten snart legge frem en folkehelsemelding som blant annet vil ta for seg voksenaksinasjonsprogrammet. Og så er legemiddelmangel et tema som Per T. Lund er opptatt av.

Apotekforeningen

Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere. I apotekene jobbern 8 000 helsepersonell - over halvparten av disse er farmasøyter. Alle apotek, både privateide og de offentlig eide sykehusapotekene, er medlemmer av Apotekforeningen.

– Apotekene sitter på mye ubenyttet kompetanse og vil gjerne bidra mer inn i helsetjenesten som også kan avlaste andre deler av helsevesenet, sier Lund som selv er utdannet farmasøyt. Med det bakteppet er han ikke synderlig imponert over innholdet i de to ferske NOUene - Apotekutvalget og Helsepersonellkommisjonen.

– Det er synd de ikke peker på konkrete muligheter for å styrke helsetjenesten med apotekenes innsats. De ferske oppslagene i media forteller meg at at helsetjenesten skriker etter nye løsninger som kan sikre gode tjenester til hele befolkningen i fremtiden. Men utredningene er svært lite konkrete om hvordan 8 000 helsepersonell i apotek kan bidra mer til beste for pasienter og samfunn, sier han.

Årlig er det om lag 60 millioner kundebesøk i de om lag 1050 apotekene som finnes i Norge. Antall apotek har økt betydelig siden 2001 da det ble lov for grossister å eie apotek. Den gang var det bare 397 apotek i Norge.

Powered by Labrador CMS