ACC 2023:

Dr. Marielle Scherrer-Crosbie presenterte STOP-CA-studien. Her er hun avbildet under pressekonferansen.

Statin beskytter hjertet til pasienter med lymfekreft som behandles med antibiotikabasert cellegift

Pasienter med lymfom som behandles med antracyklinbasert kjemoterapi som tok atorvastatin (Lipitor) i ett år, hadde mindre sannsynlighet for å oppleve hjertedysfunksjon, ifølge STOP-CA studien.

Publisert Sist oppdatert

Studiens primære endepunkt var definert som andelen i hver studiegruppe som hadde en nedgang i venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF) ≥10 % til <55 %. Av de 142 pasientene som fullførte studien og var i atorvastatingruppen, opplevde 9 % det primære endepunktet mot 22 % i placebogruppen.

– Vi tror at pasienter med lymfom som behandles med antracykliner og har høy risiko for hjertedysfunksjon og hjertesvikt vil ha nytte av statinbehandling. Det førsteforfatter av studien, doktor Marielle Scherrer-Crosbie fra sykehuset på University of Pennsylvania i Philadelphia da hun presenterte studien på American College of Cardiologys årlige vitenskapelige kongress (ACC) i New Orelans.

Viktig studie

– Jeg tror dette er en viktig studie som vil føre til mer forskrivning av statiner hos pasienter. Det er en klar beskyttende effekt av atorvastatin når det gjelder hjertedysfunksjon hos pasienter med lymfom som behandles med antracykliner, sier Scherrer-Crosbie.

Forskeren la til at det er behov for mer forskning for å fastslå hvilke undergrupper som vil ha mest nytte av statinbehandling, om statinbehandling forhindrer symptomatisk HF, den optimale timingen og varigheten av statinbehandlingen under kreftbehandling og om denne fordelen strekker seg til andre typer kreft.

Powered by Labrador CMS