– Jeg er sikker på at befolkningen har helt rett her. Det offentlige har aldri, og vil heller aldri i fremtiden, klare seg uten private aktører, sier bransjedirektør for helse og velferd Torbjørn Furulund i NHO Geneo.
– Jeg er sikker på at befolkningen har helt rett her. Det offentlige har aldri, og vil heller aldri i fremtiden, klare seg uten private aktører, sier bransjedirektør for helse og velferd Torbjørn Furulund i NHO Geneo.

Undersøkelse: Nordmenn tror ikke helsevesenet klarer seg uten private aktører

Stadig flere nordmenn tror ikke at helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov uten hjelp fra private aktører, ifølge en undersøkelse.

Publisert

Undersøkelsen, som er gjennomført av Kantar på vegne av NHO Geneo, viser at 78 prosent av de spurte mener det er greit at private helseaktører leverer offentlige finansierte helse- og omsorgstjenester i Norge.

I tillegg svarer 58 prosent at de tviler på at det offentlige helsevesenet vil være stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra det private. Det er en økning på 12 prosentpoeng siden undersøkelsen ble gjort i 2020, og er ifølge Kantar en rekordstor andel.

– Jeg er sikker på at befolkningen har helt rett her. Det offentlige har aldri, og vil heller aldri i fremtiden, klare seg uten private aktører, sier bransjedirektør for helse og velferd Torbjørn Furulund i NHO Geneo.

– Vårt velferdssamfunn er bygget på samarbeid mellom offentlig og privat sektor, også innen helse- og omsorgstjenester. Denne velferdsmiksen må vi sørge for å videreutvikle og forbedre for å unngå et todelt helsevesen, sier han.

Bruk privat kapasitet til å kutte ventelister

Kantar-undersøkelsen viser at 78 prosent av befolkningen mener det greit at private helseaktører leverer offentlige finansierte helse- og omsorgstjenester. Ved behov for hjemmehjelp ønsker 75 prosent å kunne velge hvem som kommer og når hjelpen skal komme. 52 prosent er enige at det private selskaper må kunne tjene penger på å utføre velferdstjenester for det offentlige.

- Dette viser at folk har et pragmatisk forhold til private helseaktører. Hvem som leverer, offentlig eller privat, er ikke av stor betydning. Det er kvaliteten på tjenesten som er størst betydning, sier Furulund.

Han understreker at det er viktig å skille mellom helprivate helsetjenester man betaler for av egen lomme, og private helsetjenester man får gjennom det offentlige finansierte tilbudet etter henvisning fra fastlege.

- Dette siste utgjør hovedbildet av privat kapasitet, og er en del av vår felles offentlige helsetjeneste hvor alle har tilgang. Det er dette som er den norske modellen og den står godt. Men skal den norske modellen eksistere i årene som kommer, må man fortsette å ta i bruk kapasiteten og kompetansen private aktører besitter, som for eksempel å benytte kapasiteten til å kutte ventetider på behandlinger. Det er bra for pasienten og for samfunnet, sier Furulund.

Om Helsepolitisk barometer

  • Kantar Helsepolitisk barometer er en uavhengig undersøkelse.

  • Målingen er utviklet og eies av Kantar.

  • Samarbeidspartnere for Helsepolitisk barometer er blant andre Synsinformasjon, If/Vertikal Helse, Apotekforeningen, NHO Geneo (landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst), Aleris Helse, Psykologforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelse, Senteret for et aldersvennlig Norge, Oslo Cancer Cluster og NafKAM.

  • Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

  • Dette er åttende året undersøkelsen gjennomføres.

  • Mer enn 2000 har svart på undersøkelsen.

  • Datainnsamling er gjort mellom 12. desember 2022 og 15. januar 2023.

Powered by Labrador CMS