ASCO 2023:

OUS-kirurg Stein Larsen presenterte studie på norsk medisin for andre år på rad

ASCO 2023: Gastrokirurg og overlege Stein G. Larsen presenterte for andre året på rad studiedata på det radiofarmasøytiske legemidlet radspherin, som utvikles av det norske biotekselskapet Oncoinvent.

Publisert Sist oppdatert

ASCO, CHICAGO (HealthTalk): I år presenterte Larsen 15 måneders sikkerhets- og effektdata på såkalt intraperitoneal behandling med det alfaemitterende radioaktive legemidlet radhsperin. I studien ble radhsperin gikk etter såkalt cytoreduktiv kirurgi sammen med hypertermisk intraperitoneal kjemoterapi (CRS-HIPEC), til pasienter med peritoneale (i bukhinnen)metastaser etter kolorektalkreft.

Ved Radiumhospitalet har man noe som kalles Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm peritoneal kjemoterapi (HIPEC). Peritoneale metastaser fra kolorektalcancer er forbundet med dårlige prognoser, og er mer alvorlige enn både lever- og lungemetastaser.

I dag får denne typen pasienter maksimal cytoreduktiv kirurgi og varm cellegift i buken på slutten av operasjonen, altså CRS-HIPEC. Dette er standardbehandlingen som mange pasienter får. Men til tross for at dette har bedret prognosene, så ser man ifølge Larsen at de sliter med kort tid til ny sykdom.

– Median sykdomsfri overlevelsen er cirka 12 måneder, selv om vi klarer å få 40 prosent femårsoverlevelse ved CRS-HIPEC, som selvfølgelig er langt bedre enn man har hatt tidligere med annen medikamentell behandling. Men vi leter stadig etter noe nytt.

I studien som Larsen presenterte på årets ASCO, og som ble plukket ut til poster-diskusjonssesjon, har man i tillegg gitt radspherin post-operativt til pasientene.

– Dette var en doseeskalerende studie, der vi startet med en liten dose og økte denne gradvis, helt fra 1 til 7 megabequerell, som regnes som en god dose. Denne tolereres godt. Det er lite bivirkninger.

Studien viser langt færre hendelser, og man øker da altså sykdomsfri overlevelse i forhold til andre sammenlignbare pasienter. Larsen forteller at de vil undersøke denne behandlingen videre, og at de nå behandler en større pasientgruppe med den samme dosen.

I tillegg til Larsen var også overlege og professor Øyvind Bruland fra Radiumhospitalet til sted på ASCO i år. Han er en av grunnleggerne av selskapet Oncoinvent, og var medforfatter på studien.

Hør og se hele intervjuet med Larsen og Bruland øverst i saken.

Powered by Labrador CMS