Mannlige sykepleiere i helse- og sosialtjenestene tjente for øvrig over 3.600 kroner mer i snitt per måned enn kvinnelige.
Mannlige sykepleiere i helse- og sosialtjenestene tjente for øvrig over 3.600 kroner mer i snitt per måned enn kvinnelige.

Sykepleiere tjener mer utenfor helsevesenet

Av norske sykepleiere i jobb arbeider en av seks i næringer utenfor helse- og sosialtjenestene. Der tjener de betydelig mer.

Publisert

Sykepleiere hadde i fjor høyere gjennomsnittlig månedslønn hvis de jobbet innen andre næringer enn helse og sosial og undervisning. En forklaring er at svært mange nyutdannede går rett inn i helse- og sosialtjenestene etter fullført utdanning.

– Andelen sykepleiere som ikke jobber i helse- og sosialtjenester, er høyere for de eldste. Høyere alder henger ofte sammen med økt kompetanse og ansiennitet, som igjen kan gi høyere lønn, sier seksjonssjef Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB).

I fjor hadde tre av fire utdannede sykepleiere jobb, til sammen 113.400 var sysselsatt. 15 prosent av dem var i jobb utenfor helse- og sosialtjenestene og tjente altså betydelig mer der. Sykepleierkompetanse og – erfaring er attraktivt for eksempel innen utleie av arbeidskraft og offentlig administrasjon, der flere tusen personer med sykepleierutdannelse jobber.

Sykepleiere som jobbet i helse- og sosialtjenester, hadde en gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent på 53.360 kroner i november 2022. Blant de drøyt 1.200 sykepleierne som jobbet i industri-, energi- og byggenæring var gjennomsnittlig månedslønn 71.430.

Mannlige sykepleiere i helse- og sosialtjenestene tjente for øvrig over 3.600 kroner mer i snitt per måned enn kvinnelige.

Det skyldes blant annet at mannlige sykepleiere oftere har lederansvar, de jobber i større grad turnus og de er noe eldre.

Powered by Labrador CMS