På mandag skal Beslutningsforum avgjøre om den målrettede cellegiften Trodelvy skal tilbys pasienter med trippel-negativ brystkreft. Inger Catrine Bryne leder Beslutningsforum og er adm.dir. i Helse Vest RHF

Skal avgjøre om målrettet cellegift skal tilbys pasienter med aggressiv brystkreft

På sitt møte mandag 13. mars skal Beslutningsforum vedta om seks legemidler og ett diagnostisk verktøy skal innføres. Størst interesse knytter det seg til om det blir grønt lys for Trodelvy som tredjelinjebehandling av trippel-negativ brystkreft.

Publisert

Trippel-negativ brystkreft med spredning (mTNBK) er en alvorlig sykdom med dårlig prognose. Beslutningsforum skal ta stilling til om Trodelvy skal brukes etter to tidligere behandlinger. Pasientene har da få og lite effektive behandlinger tilgjengelig.

Trodelvy

Trodelvy er en form for målrettet cellegift (antistofflegemiddelkonjugat) som retter seg direkte inn mot kreftcellene ved at cellegiften er festet til et antistoff som binder seg til kreftcellene. Antistoffet binder til et protein (TROP-2) som er lavt uttrykt på flere normale celletyper, men som er mye høyere uttrykt på kreftceller. Dette antistoffet, som kan ha mange enheter av cellegift-molekylet bundet til seg, blir så tatt opp i kreftcellene. Inne i cellen hemmer legemidlet cellens evne til å reparere DNA-skader og gjør at kreftcellen dør. Dette kan bremse forverring eller spredning av kreften

Fra diagnose var 5-års overlevelse for pasienter i Norge med trippel-negativ brystkreft med spredning 11,8 prosent i perioden 2017-2021. For pasienter som har sykdomsutvikling etter to tidligere behandlinger - som dermed er aktuelle for å få behandling med Trodelvy - er overlevelsen vesentlig dårligere. Dagens standarbehandling er ulike typer cellegift og i studien som ligger til grunn for metodevurderingen av Trodelvy var median overlevelse om lag 7 måneder for pasientene som ble behandlet med cellegift.

Det er om lag 50-60 pasienter som vil være aktuelle for behandling med Trodelvy hvert år, opplyser legemiddelverket.

Beslutningsforum skal avgjøre om Trodely skal tilbys pasienter med trippel-negativ brystkreft.

Beslutningsforum skal også ta stilling til å innføre diagnostisk verktøy kan hjelper legen til å forutsi risiko for svangerskapsforgiftning.

Her er de andre legemidlene som kan bli innført på mandag:

  • Brukinsa (zanubrutinib) som monoterapi til behandling av voksne med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling.
  • Olumiant (baricitinib) til behandling av moderat atopisk eksem hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
  • Vabysmo (faricimab) til behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME).
  • Vabysmo (faricimab) til behandling av voksne pasienter med neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD)
  • Byfavo (remimazolam) til sedasjon ved diagnostiske eller kirurgiske prosedyrer.
Powered by Labrador CMS