Voksenvaksinasjon:

Samfunnet kunne spart milliarder av kroner årlig dersom man vaksinerte flere mot en rekke sykdommer, viser ny rapport.

Manglende vaksinering kan koste samfunnet mange milliarder kroner i året

Ifølge en ny rapport koster influensa, helvetesild, RS-virusinfeksjoner og pneumokokksykdom, som alle kan forebygges gjennom vaksine, samfunnet flerfoldige milliarder kroner i året.

Publisert Sist oppdatert

De fire sykdommene koster samfunnet svært mye årlig, og kostnadene vil trolig øke i årene fremover dersom det ikke iverksettes tiltak. Kostnadene for den voksne befolkningen (20 år +) er anslått til å være 1,1 milliarder kroner i helsetjenestekostnader, 13,7 milliarder kroner i produksjonstap og 32,9 milliarder kroner i helsetap i 2023.

Dette er konklusjonen i en ny rapport fra Oslo Economics, bestilt av Legemiddelindustrien (LMI) og Apotekforeningen, som ble lansert på et frokostmøte onsdag morgen på Brød & Sirkus i Oslo.

Alle de fire nevnte sykdommene kan man vaksineres mot, men disse må norske innbyggere i dag betale for selv. Legemiddelindustrien har lenge kjempet for å få på plass et finansiert voksenvaskinasjonsprogram, der vaksiner mot de nevnte sykdommene kunne blitt innlemmet, for å få opp vaksinasjonsdekningen i Norge.

Rapporten peker også på at endringer i andelen eldre innebærer at disse kostnadene vil øke i årene fremover. 

«Basert på befolkningsfremskrivninger fra SSB anslår vi at kostnadene forbundet med de fire utvalgte sykdommene vil øke til 1,2 milliarder kroner i helsetjenestekostnader, 15,9 milliarder kroner i produksjonstap og 39,9 milliarder kroner i helsetap i 2030», skriver Oslo Economics i rapporten. 

Konsulentselskapet peker videre på at økt vaksineringsgrad gjennom et vaksinasjonsprogram for voksne vil kunne demme opp for utfordringene den norske helse- og omsorgstjenesten står overfor, med tanke på økte offentlige utgifter og knapphet på helsepersonell. 

«Effektiv forebygging av sykdom vil gi helsegevinster, men vil også innebære at flere kan stå i arbeid og bidra til samfunnets verdiskaping, samt å redusere presset på helse- og omsorgstjenesten. Et vaksinasjonsprogram for voksne kan også bidra til å redusere de økende forskjellene i befolkningens helsetilstand, redusere bruken av antibiotika og gi bedre beredskap og økt pasientsikkerhet. Til tross for politisk enighet om viktigheten av forebyggende arbeid, virker det krevende å prioritere denne typen tiltak», står det skrevet i rapporten. 

HealthTalk kommer med flere saker fra fremleggelsen av rapporten onsdag.

Powered by Labrador CMS