EADV 2023:

Alopecia areata: – Legemidlet er en «gamechanger» i behandlingen av sykdommen

En studie avdekker oppsiktsvekkende resultater med legemidlet ritlecitinib i behandlingen av den autoimmune sykdommen alopecia areata - også kalt flekkvis hårtap. Pasientene i studien opplever en bemerkelsesverdig gjenvekst av hår. 

Publisert Sist oppdatert

EADV, BERLIN (HealthTalk): Studien er ledet av den armerikanske dermatolgen Jennifer Soung. HealthTalk snakket med henne etter hun presenterte studien her på den europeiske dermatologi- og venerologikongressen som nå arrangeres i Berlin. 

– Kan du først gi en forklaring på hva slags sykdom dette er, og dens alvorlighetsgrad? 

I mange år har pasienter alopecia areata vært i desperat søk etter en effektiv behandling, sier dematologen Jennifer Soung. Nå mener hun at et nytt legemiddel er en «gamechanger» i behandlingen av sykdommen.

– Alopecia areata er en lidelse som medfører håravfall i distinkte, runde flekker, typisk på hodebunnen, selv om den også kan berøre andre hårbærende områder som øyebryn og øyevipper. Dette er en autoimmun tilstand, hvilket innebærer at immunsystemet feilaktig angriper hårsekkene, noe som resulterer i håravfall, sier hun.

– Alopecia areata manifesterer seg med varierende grader av alvorlighet. For noen medfører sykdommen flekkvis håravfall, mens andre i mer alvorlige tilfeller kan miste 50 prosent eller mer av håret. Soung påpeker at tilstanden er assosiert med en økt risiko for å utvikle angst og depresjon. – Sykdommen kan være særdeles ødeleggende, spesielt for de med et alvorlig tilfelle av den. Forestill deg tapet av alt eller store deler av håret på hodet, og at du, uten øyebryn eller øyevipper, ofte ikke fremstår som et gjennomsnittlig menneske, uttaler hun.

Størstedelen av de som diagnostiseres med alopecia areata befinner seg i sine 20- og 30-år. – Sykdommen kan være særdeles ødeleggende, spesielt for de med et alvorlig tilfelle av den, sier Jennifer Soung.

Studien utforsket et nytt medikament, Ritlecitinib, som har fått handelsnavnet Litfulo. Dette er et immunsuppressivt medikament – et legemiddel som demper immunsystemets aktivitet.

En "gamechanger"

Hun beskriver legemidlet som en "gamechanger" innen behandling av alopecia areata.

– Ritlecitinib er en kinaseinhibitor som fungerer ved å hemme aktiviteten til to enzymer kalt Janus kinaser (JAK). Disse enzymene er sentrale i prosesser som genererer betennelse og skade. JAK er også involvert i signalveier som er vesentlige for hårvekst. Legemidlet representerer virkelig en «gamechanger». I mange år har pasienter vært i desperat søk etter en effektiv behandling, inntil den første effektive terapien, baricitinib, ble godkjent for omtrent ett år siden. Ritlecitinib er det andre orale legemidlet som har blitt godkjent for behandling av alopecia areata i løpet av kort tid, forklarer hun.

– Hvilke pasienter deltok i studien?

– Størstedelen av de som diagnostiseres med alopecia areata befinner seg i sine 20- og 30-år. Gjennomsnittsalderen for pasientene i denne studien var i begynnelsen av 30-årene. Engasjementet for å delta var spesielt fremtredende blant dem som opplevde de mest alvorlige tilfellene av håravfall; faktisk hadde halvparten av pasientene totalt håravfall, og mange hadde dessuten mistet både øyenbryn og øyevipper. Ved å evaluere den gjennomsnittlige SALT-scoren – et verktøy vi benytter for å måle sykdommens alvorlighetsgrad (Severity of Alopecia Tool) – kunne vi observere at de som deltok i studien i gjennomsnitt hadde et hårtap på 90 prosent.

Hva var resultatene?

– Resultatene pasientene oppnådde var virkelig spektakulære. Jeg skulle gjerne delt før-og-etter-bilder av pasientene for å virkelig belyse transformasjonene. Å følge med på denne reisen sammen med pasientene, og være vitne til hvordan håret gradvis vokste tilbake, var rett og slett magisk. Allerede etter 12 uker observerte vi at 40 prosent av pasientene oppnådde en SALT-score på 20 eller lavere. Videre, etter et halvt år, var det mellom 50 og 60 prosent av pasientene som oppnådde å få 80-90 prosent av håret tilbake.

– Hvordan opplever pasientene dine dette?

– Pasientene er simpelthen henrykt. Man kan klart se hvor betydningsfullt det er for dem å få håret tilbake. I dag presenterte jeg resultater etter 24 måneders behandling, selv om studien faktisk vil strekke seg over en treårsperiode, sier hun. 

Alopecia areata

Alopecia areata refererer til en tilstand hvor hår faller ut i runde flekker, vanligvis fra hodebunnen, men det kan også påvirke andre deler av kroppen. Det er en autoimmun sykdom, der immunsystemet angriper hårsekkene, og resulterer i håravfall.

Statens legemiddelverk anslår at om lag 2 % av befolkningen vil rammes av Alopecia areata i løpet av sitt liv, og at 0,1- 0,2 % av befolkningen har tilstanden i dag. Menn og kvinner rammes like ofte. Tilstanden kan forekomme i alle aldre, men opptrer hyppigst blant unge før 30-årsalderen . Tilstanden er forbundet med økt sannsynlighet for utvikling av angst og depresjon. 

Per i dag foreligger ingen nasjonale behandlingsretningslinjer. Tradisjonell behandling omfatter lokal steroidpåsmøring og lokal injeksjon av steroider i huden, evt. minoksidil. Systematisk behandling med kortikosteroider brukes ofte ved alvorlige former, men residiv er hyppig ved stans i behandlingen. 

I mai 2022 ble baricitinib godkjent til behandling av alvorlig alopecia areata hos voksne, men offentlig finansiering er foreløpig ikke avklart.

Powered by Labrador CMS