– Forebygging er et viktig tema i folkehelsemeldingen og jeg har med meg to viktige forebyggingsforslag her i dag som er vaksinering og Medisinstart, sa direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen Thor-Arne Englund.

Stortingshøring: Vil ha rekvireringsrett til pneumokokkvaksiner og utvidet Medisinstart

Stortinget bør gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett til pneumokokkvaksiner og utvide ordningen med Medisinstart. Det sa Thor-Arne Englund som er direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen da Helse- og omsorgskomiteen hadde høring om Folkehelsemeldingen.

Publisert Sist oppdatert

Rett før påske la helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem Folkehelsemeldingen. Nå har Stortinget startet behandlingen av meldingen som skal vedtas før sommerferien. I dag inviterte Helse- og omsorgskomiteen en rekke organisasjoner til en muntlig høring, og Apotekforeningens direktør for næringspolitikk var tydelig på hva han ønsket at komiteen skulle skrive inn i meldingen.

– Forebygging er et viktig tema i folkehelsemeldingen og jeg har med meg to viktige forebyggingsforslag her i dag som er vaksinering og Medisinstart, sa Thor-Arne Englund.

Thor-Arne Englund under stortingshøringen

– I fjor satte apotekene 400 000 vaksiner. Dette er en effektiv ordning som fungerer veldig bra og kundene er kjempefornøyde. Men vi burde sette mer av pneumokokkvaksinen. FHI anbefaler at alle over 65 år tar denne vaksinen hvert år. Men i dag må alle ha resept fra legen for å få vaksinen. Det er både tidkrevende og upraktisk. Han fortalte komiteen at det gjør at vaksinasjonsgraden er lav.

– Det er bare 15 prosent av de som bør ta vaksinen som faktisk tar den. Vi mener at det er bedre at man kommer innom sitt lokale apotek og får rekvirert og satt vaksinen med én gang. Da har kunden spart tid, fastlegen har spart tid og samfunnet sparer på at flere blir vaksinert. I 2022 var det 180 000 liggedøgn som følge av lungebetennelse på norske sykehus. Apotekene står klare til å gjennomføre dette i dag, sa han.

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men også et alvorlig sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Selv med antibiotikabehandling er dødeligheten høy, om lag 20 prosent. Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer. I følge FHI er det mest effektive forebyggende tiltaket er vaksinasjon.

Pneumokokker

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men også et alvorlig sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Selv med antibiotikabehandling er dødeligheten høy, om lag 20 prosent. Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer. I følge FHI er det mest effektive forebyggende tiltaket er vaksinasjon.

Utvid Medisinstart

– Det andre jeg håper Stortinget vil vedta er å utvide ordningen med Medisinstart. Dette er oppfølgingssamtaler for å sikre at nye brukere av medisiner bruker medisinene sine riktig, sa han.

­I dag har apotek to offentlig finansierte veiledningstjenester, en for astma- og kolspasienter og en for pasienter som begynner å bruke en ny hjerte- og karmedisin.

Medisinstart

Medisinstart består av to oppfølgingssamtaler med en apotekfarmasøyt. Samtalene tar utgangspunkt i pasientens opplevelser av oppstarten med de nye medisinene. Målet er å gi pasienten trygghet om riktig bruk, bedre etterlevelsen og svar på det den enkelte har av ulike spørsmål.

Årlig dør mellom 1000 og 2000 personer av feil legemiddelbruk. Apotekforeningen mener alle pasientgrupper som skal starte behandling med legemidler i forbindelse med en kronisk sykdom har nytte av oppstartsamtaler i apotek. Medisinstart er et nyttig supplement til legens oppfølging og bør tilbys flere enn de som får tilbudet i dag. Feil bruk av medisiner er et stort helseproblem og at en utvidelse av Medisinstartordningen er en god investering for samfunnet fortalte Thor-Arne Englund til helsepolitikerne.

– Daglig avdekker apotekene mye feilbruk. Vi bruker 32 milliarder kroner på reseptlegemidler i året og til sammenlikning koster Medisinstart 6 millioner kroner der vi hjelper 20 000 personer til å bruke medisinene sine riktig, sa han.

I den årlige undersøkelsen Helsepolitisk barometer oppgir 56 prosent at de ønsker en personlig veiledningssamtale med apotekfarmasøyt dersom de skulle begynne med et nytt legemiddel mot en kronisk sykdom. Bare 9 prosent svarer at de ikke ville ønsket en slik veiledning.

Powered by Labrador CMS