ASH 2023:

Stamcelletransplantasjon: Ferske data på medisin mot komplikasjon etter transplantasjon

Den tyske professoren Robert Zeiser presenterte nye ASH-data fra en studie som har evaluert legemidlet Jakavi (ruxolitinib) i pasienter med Graft Versus Host Disease. – Har betydning for klinikerne, sier Zeiser.

Publisert Sist oppdatert

ASH-kongressen i Chicago tar for seg mange andre typer sykdommer enn bare blodkreft. Én av sykdommene som i år var i fokus på ASH er en sykdom/tilstand som kalles Graft versus Host Disease (GVHD), som direkte kan oversettes til «transplantat-mot-vert-sykdom».

Angriper organer

GVHD er en komplikasjon som kan oppstå ved såkalt allogen stamcelletransplantasjon, der pasientens benmarg svekkes eller utslettes med cellegift/cytostatika, og eventuelt stråling, før det tilføres friske stamceller fra en donor for å gjenopprette et normalt blod- og immunsystem. GVHD er en komplikasjon der de transplanterte immuncellene angriper organer hos mottakeren.

På ASH i år presenterte professor Robert Zeiser fra Universitetet i Freiburg den endelige treårsanalysen på effekt og sikkerhet fra REACH-3-studien, som har evaluert legemidlet ruxolitinib (Jakavi) fra Novartis i pasienter med GVHD. Zeiser er også såkalt Associate Editor i det fagfellevurderte tidsskriftet Blood, en av de viktigste internasjonale tidsskrifte for blodsykdommer. 

Tre års oppfølgingsdata

– Etter tre års oppfølging i denne studien ser vi fortsatt en fordel i sviktfri overlevelse (fravær av tilbakefall, ikke-tilbakefallsdødelighet eller tillegg av annen systemisk terapi red.anm.) og varighet av respons i ruxolitinib-gruppen, sammenlignet med gruppen som fikk beste tilgjengelige terapi, forteller professor Zeiser til HealthTalk i et videointervju rett etter hans presentasjon av studieresultatene. 

Pasientene med såkalt steroid-refraktær eller steroid-avhengig kronisk GVHD var inkludert i REACH-3-studien. 

– Hvilken klinisk betydning har disse resultatene?

– Pasienter som har fått beste tilgjengelige terapi, og som deretter har gått over til behandling med ruxolitinib, oppnådde fortsatt høye responsrater, og sammenlignbare med de pasientene som primært kun fikk ruxolitinib. For klinikerne betyr dette at hvis de har en pasient som ikke har fått ruxolitinib fra behandlingsstart, så vil den pasienten fortsatt få fordeler av ruxolitinib hvis den flyttes over på denne behandlingen, sier Zeiser. 

Se hele videointervjuet med professor Robert Zeiser øverst i denne saken.

Powered by Labrador CMS