Legemiddelmarkedet i Norge vokser, og ser ut til å fortsette å vokse fremover.

Salgsboom på legemidler – pilene peker oppover på alle områder

Til tross for redusert aktivitet i det norske helsevesenet, fortsetter salget av legemidler i Norge å vokse kraftig. – Det er en økning på nesten alle områder, sier Farmastat-sjef Christian Gilhuus-Moe.

Publisert Sist oppdatert

Juli-oversikten fra Farmastat over Norges mest solgte legemidler og Norges største legemiddelselskap viser god vekst i legemiddelmarkedet i Norge. HealthTalk har blant annet tidligere skrevet om stor salgsvekst for diabetes- og slankemedisin fra Novo Nordisk.

Tre milliarder i juli

Totalt sett vokser også legemiddelmarkedet, og spesielt gjelder det for reseptpliktige legemidler. I Norge ble det i juli solgt legemidler for 3,1 milliarder kroner, målt i apotekenes innkjøpspris (maks AIP). Dette er en vekst på nesten 22 prosent fra juli 2022. Det har i første halvår 2023 blitt solgt legemidler for 23,6 milliarder kroner, som er en økning på 23,6 prosent fra første halvår 2022.

Det er også vekst på måltallet Moving Annual Total (MAT), som ser på utviklingen de siste 12 månedene, altså et rullerende år. MAT for alle legemidler var i juli 38,9 milliarder, noe

som gir en økning på 18,5 prosent.

– Pilene peker oppover på alle områder, og det er egentlig motsatt av det man har blitt forespeilet med tanke på redusert aktivitet i det norske helsevesenet. Det ser i alle fall ikke vi på salgstallene til legemidler, sier Gilhuus-Moe, og legger til:

– Vi ser en generell økning på nesten alle områder, og det er ikke slankemedisiner alene som flytter dette markedet totalt sett. Legemiddelbruken ser ut til å fortsette å øke, og det er ingen indikasjoner på at dette vil avta, sier han.

Markedet for reseptpliktige legemidler står for den største veksten. I juli ble det solgt reseptpliktige legemidler for 3034 millioner kroner (3,03 milliarder kroner), og dette er en økning på 22,8 prosent fra juli i fjor. I løpet av første halvår 2023 har det blitt solgt reseptpliktige legemidler for 22,7 milliarder kroner, og dette er en økning på 24,5 prosent sammenlignet med første halvår 2022. MAT er 37,4 milliarder kroner, opp 19,1 prosent fra tilsvarende MAT i fjor.

Reseptfrie legemidler, også kalt Over The Counter (OTC), solgte for 118 millioner kroner i juli, opp kun to prosent fra samme måned i fjor. Det har blitt solgt OTC-medisiner for 915 millioner kroner hittil i år, og dette er en vekst på 3,9 prosent sammenlignet med første halvår 2022. MAT er 1,5 milliarder kroner, opp 4,3 prosent fra samme periode i fjor.

Sandoz er fortsatt Norges største legemiddelselskap basert på MAT på 3,5 milliarder kroner, men ettersom rabatter fra offentlige legemiddelinnkjøp ikke er beregnet, er det fortsatt grunn til å konkludere at Novo Nordisk i realiteten er størst i Norge. Selskapet omsatte for 227 millioner kroner i juli, og dette er en økning på 77,8 prosent sammenlignet med juli 2022. Pilene peker stort sett oppover for alle selskapene på topp 10-listen, bortsett fra for Jansen-Cilag og MSD, som begge hadde prosentvis reduksjon i salget i juli.

Immunterapien og kreftbehandlingen Keytruda (pembrolizumab) fra MSD er fortsatt Norges største legemiddel basert på MAT på 920 millioner kroner. På andreplass finner vi det blodfortynnende legemidlet Eliquis (apiksaban) fra Bristol Myers Squibb (BMS) og Pfizer, og på tredjeplass finner vi diabetes- og slankemedisinen Ozempic fra Novo Nordisk, som var Norges største legemiddel i juli.

Powered by Labrador CMS