– Vi vil vurdere ved fremtidige utlysninger, men ikke til lederstillinger, om det skal tas inn en setning om at vi oppfordrer menn til å søke. Samtidig vil vi understreke at ved ansettelser ligger det lovbestemte kvalifikasjonsprinsippet til grunn, sier SLV-direktør Audun Hågå til HealthTalk.

Over 80 prosent av ansatte i Legemiddelverket er kvinner - vurderer å oppfordre menn til å søke

Nå er fire av fem ansatte i Legemiddelverket kvinner. I mellomledelsen er forskjellene enda større. SLV-sjef Audun Hågå sier de vil vurdere å oppfordre menn til å søke i fremtidige jobbutlysninger.

Publisert Sist oppdatert

Tallene kommer frem i årsrapporten til Legemiddelverket for 2022, som også gir innsikt i andre nøkkeltall fra legemiddelmyndigheten, som antallet metodevurderinger, refusjonsvedtak, virksomhetstillatelser, meldinger om legemiddelmangel og bivirkningsmeldinger, bare for å nevne noen. Les mer om det lenger ned i saken.

I rapporten beskrives det at «kjønnsfordelingen i Statens legemiddelverket er ujevn, men har vært relativt stabil».

95 prosent kvinnelige mellomledere

Til tross for at SLV har oppnådd en 50-50-fordelingen i toppledelsen med tre menn og tre kvinner, er kjønnsfordelingen verst på mellomledernivået. Ved årsskiftet hadde SLV 22 enhetsledere - over 95 prosent (21) var kvinner, og én var mann. Andelen kvinner har økt hvert år de siste fire årene, fra 76 prosent i 2019 til 81 prosent i 2022.

– Det stemmer at vi har en skjevfordeling. Dette har etter hvert blitt en utfordring i mange virksomheter i staten. I tillegg er cirka en tredel av våre ansatte farmasøyter, en arbeidsgruppe hvor kvinner er sterkt representert, skriver Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket, i en e-post til HealthTalk.

– Vil det settes inn, eller er det satt inn tiltak, for å balansere ut kjønnsfordelingen i SLV?

– Vi er opptatt av å få inn de best kvalifiserte søkerne. Samtidig er vi opptatt av mangfold på arbeidsplassen, og i dette ligger også en god kjønnsbalanse blant våre ansatte. Vi vil vurdere ved fremtidige utlysninger, men ikke til lederstillinger, om det skal tas inn en setning om at vi oppfordrer menn til å søke. Samtidig vil vi understreke at ved ansettelser ligger det lovbestemte kvalifikasjonsprinsippet til grunn, skriver SLV-sjefen.

Ansettelsesstopp i 2023

Prosentmessig «turnover», på godt norsk kalt «gjennomtrekk av ansatte», er høy og hadde en svak økning på i underkant av en halv prosent, fra 9,4 prosent til 9,8 prosent. I 2020 var «turnover» på fem prosent.

«Årsaken til høy turnover er som tidligere sterk konkurranse med legemiddelindustrien, andre etater og helseforetak om noen typer kompetanse. Legemiddelverket har et lavere lønnsnivå enn disse aktørene, og dette bidrar også til høy turnover. Vi har som mål at turnover skal være rundt 5 prosent. Det er satt i gang flere tiltak med mål om å redusere turnover», skriver SLV i rapporten.

– Hvilke tiltak er satt i gang med mål om å redusere turnover?

– Vi har iverksatt ansettelsesstopp i 2023 for å få budsjettet i balanse, og har ikke forventninger om at turnover vil reduseres i år, svarer Hågå.

Fortsatt kapasitetsutfordringer

Videre innrømmer SLV i rapporten at det fortsatt er store kapasitetsutfordringer knyttet til arbeidet med metodevurderinger av legemidler. Dette gjelder både for folketrygdfinansierte og helseforetaksfinansierte legemidler.

Legemiddelmyndigheten gjennomførte 57 hurtige metodevurderinger i 2022, og hadde i gjennomsnitt 298 dagers behandlingstid. Dette inkluderer ifølge SLV ventetid til ledig saksbehandler-kapasitet, ytterligere dokumentasjon fra firma og respons fra klinikere m.m. I tillegg ble det gjort 18 såkalte forenklede beslutningsgrunnlag. Status per 31.desember 2022 var at det er 33 pågående hurtige metodevurderinger og 19 ufordelte saker. Til slutt er det ifølge SLV 177 bestilte dokumentasjonspakker til hurtig metodevurdering der firma ikke har levert dokumentasjon. Sakene fordeler seg på årene fra 2017 til 2021.

Powered by Labrador CMS