Statsbudsjettet 2024:

MISFORNØYD: – Regjeringen legger med dette budsjettet ikke til rette for at det skal bli lettere for norske pasienter å ta i bruk nye legemidler., sier LMI-sjef Leif Rune Skymoen.

LMI-sjefen: Uheldig å innføre anbud i stor skala

Administrerende direktør Leif Rune Skymoen i Legemiddelindustrien (LMI) mener overføringsverdien fra anbudspiloten på blåreseptmedisiner er for liten til at det skal bli en permanent ordning.

Publisert Sist oppdatert

– LMI sitt ønske har vært at regjeringen ikke skal rokke ved blåreseptordningen. Etter vår mening fungerer den godt i dag, og vi mener at norske leger forskriver de legemidlene som er best for sine pasienter. Besparelser kan vi få til på andre måter for samfunnet, sier Skymoen til HealthTalk. 

– Legger ikke til rette

Han mener det er viktig å løfte diskusjonen.

– Norge trenger et statsbudsjett som i langt større grad støtter opp under en bærekraftig helsetjeneste. Med bakgrunn i Helsepersonellkommisjonens rapport vil den største utfordringen i fremtiden bli tilgang på helsepersonell. Da må Norge investere i nye, innovative løsninger som reduserer belastningnen på helsetjenesten og gir bedre behandling, sier Skymone, og poengterer:

– Regjeringen legger med dette budsjettet ikke til rette for at det skal bli lettere for norske pasienter å ta i bruk nye legemidler. 

Håper på omkamp i Stortinget

– Hva tenker du om resultatene fra anbudspiloten på PCSK-9-hemmere, sett opp mot forslaget om permanent ordning?

– Vi mener at overføringsverdien på piloten til bredere bruk av anbud er for liten. Det har vi påpekt ved flere anledninger. Det å innføre et anbud i stor skala, kun basert på den piloten, vil være uheldig. 

– Hvordan vil dere følge opp denne saken videre?

– Nå er jo ikke dette forslaget vedtatt ennå, så vi setter vår lit til Stortinget på at denne ordningen ikke innføres, sier LMI-sjefen. 

Positivt og negativt

På den positive siden trekker Skymoen frem at katapultordningen støttes med to millioner kroner. 

– Det er et virkemiddel som spesifikt trekkes frem i Veikart for helsenæringen. Vi ser også at det pekes på flere tiltak for å fremme eksport av norske produkter. Dette vil også komme helsenæringen til gode.

Men også her peker Skymoen på ting han savner i statsbudsjettet for neste år. 

– For å stimulere til utvikling av egen industri, og for å kunne være et godt land for internasjonal industri, så trenger vi en mer næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk. Vi har sett at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften har truffet våre medlemsbedrifter hardt, og vi ønsker nå at den fjernes umiddelbart, og ikke fases ut over tid, slik regjeringen foreslår. I tillegg foreslås det noen endringer i formueskatt-systemet som vi mener vil kunne være uheldig for innhenting av kapital for våre medlemsbedrifter. 

Til slutt peker Skymoen på at det fremdeles ikke er satt av friske penger til innføring av et voksenvaksinasjonsprogram. 

– Regjeringen har vært tydelige på at de ønsker det, så der er vi utålmodige nå. Vi håper vi kan få dette inn i revidert budsjett, sier LMI-sjefen.

Powered by Labrador CMS