NYE TJENESTER: Apotekene deler ikke kun ut medisiner. Flere nye tjenester for kundene og pasientene har blitt innført de siste årene.

Ikke bare utdeling av medisin - disse helsetjenestene tilbys i norske apotek

Flere kjente og mindre kjente helsetjenester tilbys i dag i de over ett tusen private apotekene i Norge. Og apotekbransjen tester stadig ut nye tjenester de kan tilby sine kunder.

Publisert Sist oppdatert

FARMASIDAGENE, ULLEVÅL MEET, OSLO (HealthTalk): De fleste forbinder nok stort sett apotek med uthenting av enten reseptfrie legemidler eller reseptpliktige legemidler som fastlegen eller annen lege har skrevet ut resept på. 

De siste årene har imidlertid apotekene, og spesielt farmasøytene som jobber i apotekene, fått stadig flere og nye arbeidsoppgaver knyttet til tjenester som tilbys i norske apotek. Enkelte av disse tjenestene er store og kjente og har blitt svært viktige som en del av det helhetlige helsetilbudet i landet, mens andre er enten ikke særlig kjent eller er fortsatt i piloteringsfasen.

Kjempesuksess med apotekvaksinering

På Farmasidagene, årets store faglige «happening» for norske farmasøyter, var nettopp disse apotektjenestene tema for en av sesjonene på konferansen. Hilde Ariansen, seniorrådgiver i Apotekforeningen, ga innledningsvis en oversikt over hvilke tjenester som i dag finnes. Og hun var ikke i tvil om hva som i dag er den største tjenesten i apotekene.

– Vaksinasjon i apotek startet smått tilbake i 2017, og etterhvert fikk vi på plass rekvireringsrett (rett til å dele ut medisin uten resept fra lege red.anm.). Etter noen år med influensavaksinering fikk også apotekene som samarbeidet med kommunene i 2020 rekvireringsrett også for covid-19-vaksinen.

Og apotekene blir absolutt brukt til vaksinering: Én fjerdedel av alle influensadoser i Norge settes i dag i apotek, til tross for at disse må betales fullt ut av pasientene. Kun farmasøyter og noen sykepleiere i apotek kan rekvirere vaksinene, men autorisert helsepersonell, som for eksempel apotekteknikere, kan administrere (sette) vaksinen. 

– I tillegg tilhører 60 prosent av de som får vaksiner i apotek risikogrupper som kunne valgt å få satt disse vaksinene andre steder billigere. 

Halv million veiledninger

Ariansen i Apotekforeningen trakk deretter frem Inhalasjonsveiledning. Denne veiledningen skal hjelpe pasienter som bruker inhalasjonsmedisin til riktig bruk av medisin. Ifølge en undersøkelse fra Apotekforeningen bruker i dag 7 av 10 pasienter inhalasjonsmedisinen sin på feil måte. Tjenesten er offentlig finansiert og er gratis for pasientene. 

– Det er til nå gjennomført over én halv million slike veiledninger i apotek. «Alle» apotek tilbyr nå denne tjenesten. Det er også gjort undersøkelser som viser at halvparten av de som bruker eller har brukt tjenesten har hatt behov for korrigering av sin inhalsjonsteknikk, sa Ariansen, som la til:

– I starten var det 70 prosent. Dette tallet er nå litt bedre, og det er veldig bra. Samtidig vet vi at mange avlærer seg den riktige teknikken etter tid, og da er jevnlige sjekker på dette området bra. 

En tredje, og kanskje noe mindre kjent tjeneste, er kjent som Medisinstart. Denne tjenesten skal hjelpe pasienter i gang med sin nye legemiddelbehandling mot hjerte- og karsykdom. I tillegg gjøres det nå piloter for å teste konseptet på andre diagnoseområder. Tjenesten består av to oppfølgingssamtaler med farmasøyt i apoteket. 

– Det er til nå gjennomført cirka 100 000 samtaler, forteller Ariansen, som likevel peker på at tjenesten kan være vanskelig å sette i gang i apotekene. 

– Det er omfattende å få oppstart på det, da dette skal være en dyp og inngående samtale om legemiddelbruken til pasienten. Derfor har det vist seg vanskelig å få alle apotekene til å ta i bruk tjenesten, og altfor få kjenner til den. Men opplæringen av farmasøytene har vist seg å være veldig bra, og de føler seg i stand til å gjøre tjenesten. Det vi må gjøre nå er å målrette informasjonen ut til både leger, annet helsepersonell og ikke minst pasientene, slik at flere vet om tjenesten, sier Ariansen. 

Tester tilbud for diabetespasienter

Det gjennomføres for tiden en pilot på Medisinstart-samtaler for pasienter med diabetes type 2. Denne ble startet opp i mars 2022 og varer ut 2023. 165 norske apotek deltar i piloten. I tillegg gjennomføres det nå et prosjekt der Medisinstart tilbys på andre språk enn norsk. 

– Til nå tester vi ut 12 ulike språk, og ni apotek er med i starten. Det er også muligheter for at farmasøyt på et annet apotek, som snakker pasientens språk, kan kontakt pasienten hvis det blir gitt samtykke til det, informerte seniorrådgiveren på Farmasidagene. 

De nevnte tjenestene tilbys i dag i så og si alle apotek, og har egne bransjestandarder. Men under sesjonen ble det også presentert pågående prosjekter som de enkelte apotekkjedene har tatt eget initiativ til.

Blant annet presenterte Apotek 1 sitt prosjekt på migrenesamtaler i apotek, der migrenepasienter skal få råd og veiledning om bruken av sine migrenemedisiner. Prosjektet er en del av en studie som gjøres i samarbeid med Oslo Met, og har støtte fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi. 

I tillegg presenterte Vitusapotek deres egen tjeneste for blodtrykksmåling av kunder som henter ut prevensjon. Dette er en tjeneste i samarbeid med nettlegetjenesten Maja.no. 

Powered by Labrador CMS