Et stort flertall i Kantars helsepolitiske barometer er åpne for at apotekfarmasøyter bør kunne fornye resepter på enkelte legemidler. Per T. Lund i Apotekforeningen ser positivt på dette, mens Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin er skeptisk.

Stadig flere nordmenn ønsker fornyet resept i apotek - fastlegene mener det ikke er løsningen

80 prosent av de spurte i Kantar-undersøkelse syns apotekfarmasøyter bør kunne fornye resepter på enkelte legemidler. – Trygt og enkelt for pasienten, mener Apotekforeningen. – Blir bekymret for kvaliteten, mener Norsk forening for allmennmedisin.

Publisert Sist oppdatert

Kantars helsepolitiske barometer

  • Undersøkelsen ble gjennomført 12. desember 2022 til 15. januar 2023.

  • 2051 personer har besvart undersøkelsen, som er representativt for befolkningen over 18 år.

  • Estimert feilmargin: +/-2,2 %-poeng.

  • Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.

I Kantars helsepolitiske barometer har over 2000 personer besvart en rekke spørsmål om helsesektoren.

På spørsmålet om fornyelse av resept, svarer til sammen 79 prosent av de spurte at de i ulik grad er åpne for at apotekfarmasøyter kan fornye resept på enkelte legemidler mot kroniske sykdommer.

38 prosent svarte at det ville vært fint, men at farmasøyten må kunne kommunisere med legen som har foreskrevet dem. 17 prosent er udelt positive, og mener det ville vært en enkel og trygg løsning for de som trenger det. 24 prosent er likegyldige, og sier det for dem ikke spiller noen rolle om det er apotekfarmasøyt eller lege som fornyer slike resepter.

– Alltid behov for justeringer

16 prosent er helt klare på at det er legen som har forskrevet behandlingen som må fornye resepten. Det er Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, enig i.

– Jeg har stor forståelse for at pasientene eller befolkningen tenker at dette ville være en lettvint og god løsning, men jeg blir bekymret for kvaliteten. Pasienter med kronisk sykdom vil ikke alltid stå på samme dose eller samme type medisin. Det vil alltid være behov for justeringer. Pasienter med behov for faste medisiner bør komme til legen for faste kontroller, for regelmessig diagnostikk, behandling og vurdering av behovet for fortsatt medisiner samt styrke og type. Dette kan ikke apotekfarmasøyter utføre, sier hun til HealthTalk.

I en artikkel på Apotekforeningens nettsider tar administrerende direktør Per T Lund til orde for at fornying av resept fra apotekfarmasøyt kan fungere godt for enkelte legemidler.

– Når det gjelder enkelte legemidler befolkningen bruker jevnlig, som for eksempel allergimedisin, vil det være trygt og enkelt for pasienten, og effektivt for helsetjenesten, om apotekfarmasøyten kan ta seg av å fornye resepten, sier administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund, i en uttalelse på Apotekforeningens nettsider.

– Hva tenker du om det konkrete eksempelet med allergimedisin?

– Også allergimedisiner har interaksjoner, og både indikasjon og behov kan endre seg. Det bør være en faglig vurdering bak forlengelse av resepter som pasienten skal bruke over lang tid.

Kvittum Tangen er enig i at man kunne sett på om for eksempel allergiøyedråper og allergi-nesespray kunne fått forlenget varighet på reseptene fra dagens ett år til for eksempel tre år.

– Samtidig er det viktig også for de som bruker allergimedisin å få en faglig vurdering av om de bruker riktige type medisiner for sine plager og om det kan være aktuelt å starte vaksinering eller bruke annen systemisk behandling.

– Stor risiko for polyfarmasi

– Sier dere prinsipielt nei til slike løsninger, eller mener dere det kan fungere på enkelte områder?

– Vi har jo allerede et unntak for kvinner som bruker p-piller, med gyldige resepter i mer enn ett år. Det tenker jeg er fornuftig. Men ved behandling av kroniske sykdommer, så har disse pasientene ofte mer enn bare én sykdom. Da må man også se på helheten og den totale medisinbruken. Det er stor risiko for polyfarmasi (anvendelse av mange legemidler, ofte overdrevent eller unødig red.anm.). Det skal alltid gjøres en nye gjennomgang av behovet og indikasjonene før fornyelse av resept, sier Kvittum Tangen.

Lederen for foreningen, som arbeider med å utvikle faget allmennmedisin, mener man må unngå å lage dobbeltsystemer som gjør ting mer arbeidskrevende, både for farmasøyter og for leger.

– Jeg skjønner at man kunne tenkt seg kontroll hos legen og fornying hos farmasøyten, men det gir ingen innsparing i ressursbruken. Ja, det er mulig at befolkningen og pasientene kan være positive til en slik løsning, men det kan ikke være avgjørende for tiltakene.Man må vite mer om nytteverdi, ressursbruk, sikkerhet og utfall for pasientene. Det kan ikke bar ehandle om man har lyst eller ikke.

– Så du ser egentlig ikke noen verdi i å stille denne typen spørsmål i helsepolitisk barometer?

– Nei, egentlig ikke. Men vi skal selvfølgelig lytte til pasientene, og jeg tar det heller som et signal på at beoflkningen ønsker enklere løsninger.

– Hva skal de løsningene være da, om det ikke er fornying av resept fra apotekfarmasøyt?

– Det må være å sikre enklere og sikrere tilgang til legekontor og fastlegevurdering. Dette henger sammen med hele fastlegeordningen. Vi hevder fortsatt at løsningen er flere fastleger og færre pasienter på listene, sier Kvittum Tangen.

Powered by Labrador CMS