FØRSTE OG ENESTE: Cabotegravir er det første og eneste langtidsvirkende injiserbare alternativet for pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) for å redusere risikoen for seksuelt ervervet HIV-1.

HIV: GSK får grønt lys i EU for forebyggende medisin

GSK kunngjør at deres HIV-spesialiserte datterselskap, ViiV Healthcare, har mottatt en anbefaling om markedsføringstillatelse fra det europeiske legemiddelbyrået (EMA) for deres langtidsvirkende cabotegravir-injeksjoner og tabletter.

Publisert Sist oppdatert

Kortversjonen

  • EMAs komité for legemidler til human bruk anbefaler cabotegravir som et pre-eksponeringsprofylaktisk middel (PrEP) for å redusere risikoen for seksuelt overført HIV-1-infeksjon. Cabotegravir brukes i kombinasjon med tryggere sexpraksis for voksne og ungdommer i høyrisikogruppen.

  • Cabotegravir, solgt under merkenavnet Apretude, er det første langtidsvirkende injiserbare alternativet til PrEP. Det er allerede godkjent for bruk i flere land, inkludert USA, Australia og Brasil.

  • Positive anbefalinger var basert på studier som viste at medisinen, gitt bare seks ganger i året, var overlegen i forhold til en daglig oral PrEP-alternativ for å redusere risikoen for HIV.

  • Med nesten 100 000 mennesker i Europa nydiagnostisert med HIV hvert år, er godkjennelsen av cabotegravir et viktig skritt mot å utvide HIV-forebyggingsalternativene i regionen.

Cabotegravir anbefales brukt i kombinasjon med sikrere sexpraksis som pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) for å redusere risikoen for seksuelt ervervet HIV-1-infeksjon hos voksne og ungdommer i høyrisikogruppen som veier minst 35 kilogram, sa selskapet.

PrEP er en hiv-forebyggende behandling og står for Preeksponeringsprofylakse. Dette er en effektiv måte for en person med HIV-negativ risiko å redusere risikoen for infeksjon. Men inntil nylig var PrEP bare tilgjengelig i pilleform.

Cabotegravir er det første og eneste langtidsvirkende injiserbare alternativet for pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) for å redusere risikoen for seksuelt ervervet HIV-1.

GSK sier at EMAs komité for legemidler til human bruk (CHMP) positive anbefaling var basert på resultater fra studier der medisinen, gitt bare seks ganger i året, viste overlegen effektivitet til en daglig oral PrEP-alternativ for å redusere risikoen for HIV.

Cabotegravir, solgt under merkenavnet Apretude, er for tiden godkjent for bruk i USA, Australia, Zimbabwe, Sør-Afrika, Malawi, Botswana og Brasil.

Med omtrent 100 000 mennesker i Europa som blir nydiagnostisert med HIV hvert år, er dette et viktig skritt mot å utvide HIV-forebyggingsalternativene i regionen.

Kimberly Smith, M.D., MPH, forsknings- og utviklingsleder ved ViiV Healthcare, sier:

Gilead Sciences' kombinasjonspille med to legemidler, Truvada, ble godkjent som PrEP på Beslutningsforums junimøte.

– Utvidelse av forebyggende alternativer er avgjørende hvis vi skal få slutt på HIV-epidemien. Langtidsvirkende alternativer har potensialet til å spille en viktig rolle i å redusere utfordringer, som inkonsekvent etterlevelse av å ta daglige piller, og stigmatisering knyttet til oral PrEP-bruk som kan møte mennesker som kan ha nytte av PrEP.

Gilead Sciences' kombinasjonspille med to legemidler, Truvada, ble godkjent som PrEP på Beslutningsforums junimøte.

Gilead gjennomfører for tiden også store PrEP-studier med legemiddelet lenacapavir, som kun krever en injeksjon hvert halvår. I følge dr. Jared Baeten, som leder Gileads HIV-strategi, håper selskapet å kunne presentere innledende studieresultater innen 2025.

Powered by Labrador CMS