Avtalen sikrer Arcus 35 millioner dollar i forhåndsbetaling, og innebærer i praksis at Arcus setter i gang forskningsprogrammer mot opp til fire «targets», valgt ut av begge selskapene, som er appliserbare på inflammatoriske sykdommer.

Gilead og Arcus utvider samarbeid - legger til inflammatoriske sykdommer

De to amerikanske legemiddelselskapene, som tidligere har fokusert sitt samarbeid på onkologiske legemidler, skal nå jobbe sammen om mulige legemidler mot inflammatoriske sykdommer.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom den utvidede avtalen vil Gilead ha førsterett på eksklusiv lisensiering av legemiddelkandidater mot opp til fire «targets» for inflammatoriske sykdommer. Totalt kan avtalen bli verdt opp til én milliard dollar for Arcus Therapeutics, medregnet alle opsjons- og milepælsutbetalinger.

Avtalen sikrer Arcus 35 millioner dollar i forhåndsbetaling, og innebærer i praksis at Arcus setter i gang forskningsprogrammer mot opp til fire «targets», valgt ut av begge selskapene, som er appliserbare på inflammatoriske sykdommer. Gilead kan gjennom avtalen benytte seg av opsjoner for å lisensiere hvert enkelt program ved to separate, prespesifiserte tidspunkter i avtalen.

Startet som kreftsamarbeid

Det første kreftsamarbeidet mellom selskapene ble offentliggjort i mai 2020, og omhandlet utvikling av nestegenerasjons immunterapier mot kreft.

Flavius Martin, Executive Vice President for forskning i Gilead Sciences, sier i en kommentar at selskapet er fornøyde med å bygge på sin innsats innen inflammasjon med utvidelsen av deres strategiske samarbeid med Arcus.

– Gilead har forpliktet seg til å bruke innovative tilnærminger for å adressere de signifikante umøtte medisinske behovene på tvers av en rekke inflammatoriske tilstander, og dette utvidede samarbeidet med Arcus understreker den forpliktelsen.

Martin sier videre at Arcus er en svært god partner med klare styrker innen oppdagelse og utvikling.

– Vi tror dette partnerskapet signifikant vil akselerere våre fremskritt innen utvikling av transformative nye terapier for inflammatoriske sykdommer, sier han.

God kombinasjon

– Siden oppstarten har Arcus skapt og utviklet terapeutiske intervensjoner som kan modulere immunsystemet til å behandle kreft. Gjennom denne utvidelsen av vårt partnerskap med Gilead kan vi kombinere vår forskningsekspertise innen immunologi og småmolekyl-legemiddelutvikling med Gileads sterke kliniske ekspertise innen inflammasjon, sier Terry Rosen, administrerende direktør i Arcus, i en uttalelse fra Gilead.

Han sier videre at de to selskapene har sterke, brede og produktive forhold, og at de sammen kan jobbe mot å avansere innovative nye terapier for pasienter i nød.

– Forskningssamarbeidet muliggjør tidligere justering mellom Gilead og Arcus på våre forsknings- og utviklingsaktiviteter, samtidig som det gjør det mulig for Arcus å ekspandere til inflammasjon på en kapitaleffektiv måte, sier Rosen.

Powered by Labrador CMS