RISIKO: Bruken av denne typen legemidler er fra før kjent for å øke risikoen for kardiovaskulære og såkalte cerebrovaskulære iskemiske hendelser (bivirkning som involverer iskemi i hjertet og hjernen red.anm.), inkludert slag og hjerteattakk. Restriksjoner og advarsler er allerede inkludert i medisinenes produktinformasjon.

EMA skal vurdere hvor trygge pseudoefedrin-medisiner er

Den europeiske legemiddelmyndighetens sikkerhetskomité (PRAC) skal vurdere om bruken av legemidler med pseudoefedriner, som brukes mot blant annet tett nese, kan negativt påvirke blodårer i hjernen.

Publisert Sist oppdatert

Rent konkret vil PRAC finne ut om bruken av legemidler med pseudofedriner kan øke risikoen for posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES) og reversibelt cerebral vasokonstriksjon-syndrom (RCVS). Dette er tilstander som påvirker blodårene i hjernen.

Brukes mot tett nese

Pseudoefedriner regnes som prestasjonsfremmende middel og skal ikke brukes i forbindelse med idrett. Denne typen legemidler tas oralt, og brukes enten alene eller i kombinasjon med andre medisiner for å behandle tett nese, som resultat av forkjølelse, influensa eller allergi.

De to nevnte tilstandene, PRES og RCVS, kan føre til redusert blodtilførsel (iskemi) til hjernen, og kan i noen tilfeller forårsake store og livstruende komplikasjoner. Vanlige symptomer på PRES og RCVS inkluderer hodepine, kvalme og anfall.

Den nye gjennomgangen gjennomføres fordi det har kommet nye data fra et lite antall tilfeller av PRES og RCVS hos personer som bruker medisiner som inneholder pseudoefedriner. Disse har blitt rapportert inn i såkalte pharmacovigilance-databaser og gjennom medisinsk litteratur.

Kjent for økt risiko

Bruken av denne typen legemidler er fra før kjent for å øke risikoen for kardiovaskulære og såkalte cerebrovaskulære iskemiske hendelser (bivirkning som involverer iskemi i hjertet og hjernen red.anm.), inkludert slag og hjerteattakk. Restriksjoner og advarsler er allerede inkludert i medisinenes produktinformasjon.

PRAC skal nå vurdere, basert på tilgjengelige data, om hvorvidt markedsføringstillatelsen for medisiner som inneholder pseudoefedriner skal beholdes som den er, endres på, suspenderes eller trekkes tilbake, på tvers av alle EU-landene.

Powered by Labrador CMS