I et stadig mer krevende kapitalmarked er vi tilfreds med at toneangivende aksjonærer ønsker å støtte BerGenBios planer og strategi, sier Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

BerGenBio vil ha 250 millioner kroner til å utvikle bemcentinib

Styret i BerGenBio har vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på inntil 250 millioner kroner. 175 millioner kroner er allerede er garantert av investorer som Meteva AS og Investinor AS.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet sier de vil bruke provenyet fra emisjonen og tegningsrettene til å fremme selskapets strategi om å utvikle legemiddelet bemcentinib mot ikke-småcellet lungekreft («NSCLC») og alvorlige luftveisinfeksjoner.

For kort tid siden presentert BerGenBio gode topplinjedata fra 008-studien der pasienter med ikke-småcellet lungekreft i andrelinje gjennomgår behandling med immunsjekkpunkthemmeren Keytruda i kombinasjon med bemcentinib. Resultatene viste god overlevelsesfordel og vedvarende sykdomskontroll, spesielt hos pasienter med høye nivåer av AXL. Bemcentinib blokkerer nemlig proteinet AXL som sitter på celleoverflaten og gjør lungekreft mer aggressiv.

– Det neste halvannet året vil vi presentere vesentlige nyheter fra våre studier. Gjennom en fortrinnsrettsemisjon vil selskapets balanse styrkes og selskapet få økt fleksibilitet til å støtte denne utviklingen. I et stadig mer krevende kapitalmarked er vi tilfreds med at toneangivende aksjonærer ønsker å støtte BerGenBios planer og strategi, sier Martin Olin, administrerende direktør i BerGenBio.

Fortrinnsrett

Kapitalinnhentingen er planlagt som en fortrinnsrettsemisjon, slik at eksisterende aksjonærer blir prioritert. For hver andre aksje som tegnes i fortrinnsrettsemisjonen vil aksjonærene motta en tegningsrett på én ny aksje i selskapet som kan selges senere eller utøves i gitte perioder.

Enkelte eksisterende aksjonærer og eksterne investorer har allerede garantert for 175 millioner kroner i den foreslåtte emisjonen. Blant annet har Meteva AS og Investinor AS på forhånd garantert for henholdsvis 65 og 17,5 millioner kroner, som er inkludert i garantibeløpet på 175 millioner kroner.

Fortrinnsrettsemisjonen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 22. mai.

Powered by Labrador CMS