administrerende direktør Martin Olin i BerGenBio presenterte resultatene fra fjerde kvartal på et seminar i dag. Han fortalte at selskapet har gjort store kliniske fremskritt i 2022, men bruker om lag 60 millioner kroner av kontantbeholdningen i kvartalet.

BerGenBio må hente penger - men sier de har gjort store kliniske fremskritt

Kontanbeholdningen til BerGenBio er på 151 millioner kroner, men med en burnrate på 60 millioner kroner i kvartalet ligger det an til at selskapet hente friske penger i år. -– Nye data fra en fase 2-studie med bemcentinib i kombinasjon med Keytruda bekrefter selskapets strategi, sier BerGenBio-sjefen.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag la selskapet frem resultatene for fjerde kvartal 2022. De viser at omsetningen i selskapet landet på 0,4 millioner kroner i fjerde kvartal. De samlede driftskostnadene for kvartalet ble på 76,8 millioner kroner mot minus 67 millioner kroner i samme periode året før. Regnskapet ble gjort opp med et underskudd på 77 millioner kroner etter skatt. Kontantbeholdningen utgjorde 150,8 millioner kroner ved utgangen av desember 2022. Kontantbeholdningen, i tillegg til aksjonærlån-fasiliteten fra Meteva AS på inntil 100 millioner kroner i oktober, er beregnet å finansiere planlagte aktiviteter gjennom 2023, fortalte administrerende direktør Martin Olin på da han la frem resultatene.

– Vi har gjort store fremskritt i 2022

Rett før fremleggelsen av resultatene for fjerde kvartal la selskapet frem topplinjedata fra fase-2 studien av bemcentinib (BGBC008) i kombinasjon med immunterapien Keytruda (pembrolizumab). Studien ble utført i samarbeid med Merck and Co, et av verdens største farmasøytiske selskaper som heter MSD i Europa.

– Resultatene fra studien bekrefter strategien som selskapet har vedtatt og at vi har gjort store fremskritt i 2022. Dette året blir et betydningsfullt år for oss. Vi forventer å levere vesentlige data fra våre fokusprogrammer, sier Martin Olin.

Nærmere bestemt gjaldt 008-studien pasienter med ikke-småcellet lungekreft i andrelinje som gjennomgår behandling med immun-sjekkpunkthemmeren Keytruda som er verdens og Norges mestselgende kreftlegemiddel. Resultatene viste god overlevelsesfordel og vedvarende sykdomskontroll, spesielt hos pasienter med høye nivåer av AXL.

Bemcentinib blokkerer nemlig proteinet AXL som sitter på celleoverflaten og gjør lungekreft mer aggressiv.

Olin mener dette underbygger relevansen av AXL som mål og bemcentinibs selektive hemmingsevner. Overlevelsesfordelen ble også observert uavhengig av PD-L1-status.

Forventer innrullering av første pasient i studie

BerGenBio gjennomfører for tiden en global, åpen fase 1b/2a-studie i førstelinje-behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft med STK11-mutasjoner. Studien skal evaluere bemcentinib i kombinasjon med standard behandling.

Screening av pasienter for studien pågår nå der den første pasienten forventes å begynne behandlingen i løpet av første kvartal 2023.

– Dataene fra 008-studien i andrelinje-behandling støtter sterkt selskapets fase 1b/2a-studie i førstelinje-behandling, som også omfatter pasienter med ikke-småcellet lungekreft med STK11-mutasjoner, sier Olin i forbindelse med fremleggelsen av topplinjedataene fra 008-studien.

Selskapet viser til at omtrent 80 prosent av pasientene med ikke-småcellet lungekreft med STK11-mutasjoner har høye nivåer av AXL, og ikke har en effektiv målrettet behandling tilgjengelig. Denne gruppen representerer ifølge selskapet mer enn 30.000 pasienter i USA og de fem største europeiske landene.

Powered by Labrador CMS