– De vanligste årsakene til synstap er nAMD og DME, og vi er veldig glade for at norske pasienter nå får tilgang til Vabysmo, sier Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge.

Behandling som forbedrer og opprettholder synet er tilgjengelig for norske pasienter

Beslutningsforum vedtok mandag at det bispesifikke antistoffet Vabysmo kan tilbys pasienter med diabetisk makulaødem (DME) og neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD) - de vanligste årsakene til synstap.

Publisert Sist oppdatert

– De vanligste årsakene til synstap er diabetisk makulaødem og neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon, og vi er veldig glade for at norske pasienter nå får tilgang til Vabysmo, sier Audun Ohna, direktør for markedstilgang og pris i Roche Norge.

Relativt raskt

Han forteller at prosessen med å få legemidlet godkjent i Norge har gått relativt raskt.

– Vabysmo fikk europeisk markedsføringstillatelse i september i år, og er nå tilgjengelig for norske pasienter. Vi er glade for at det har gått relativt raskt og dette viser verdien av forenklet prosess for metodevurdering, sier han.

Netthinnesykdom er et betydelig folkehelseproblem som nå påvirker flere enn noen gang før på grunn av en aldrende befolkning. Antallet mennesker som lever med to av de viktigste årsakene til synstap: nAMD og DME, vil øke i tiden fremover og dermed øke presset på helsevesenet.

Hva er makula?

Midt i øyets netthinne finnes det et lite område hvor synscellene sitter tettere enn på resten av netthinnen. Dette området kalles «den gule flekken» eller makula, og det er her skarpsynet sitter. Det er med makulaområdet øyet skjelner farger og små detaljer. Øyesykdom. Makuladegenerasjon omtales derfor også som svekkelse av skarpsynet, og det kan bli vanskelig å lese og se detaljer.

Diabetes makulaødem kan oppstå i alle faser av diabetes retinopati, som er en sykdom på netthinnen. Ødemet, selve hevelsen, oppstår på grunn av lekkasje i makula og gjør at netthinnen blir tykkere. Lekkasjen kommer av at blodårene er skjøre og brister lett og lekker. Det kan også komme av fettavleiringer i øyebunnen. Diabetes makulaødem er synstruende

Bildet illustrerer synstap som følge av makuladegenerasjon.

Neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD) regnes for å være den vanligste årsaken til sterk synshemning og tap av skarpsynet hos personer over 60 år i verden.

For mange pasienter med nAMD krever dagens standardbehandling hyppige injeksjoner i øyet. I studier har man sett at inntil 60 prosent av pasienter som får Vabysmo etter to år har kunnet få injeksjoner hver fjerde måned.

- Det at man potensielt kan gå lenger mellom hver injeksjon, samtidig som synet forbedres og opprettholdes, vil kunne ta bort noe av presset for helsevesenet, samt noe av behandlingsbyrden for pasientene, sier Ohna.

Aldersrelatert makuladegerasjon deles inn i to typer: Tørr og våt type. Tørr degenerasjon med omfattende atrofi (geografisk atrofi) utvikler seg over lang tid, og fører til at synsceller i den gule flekken sakte svinner og slutter å formidle synsinntrykkene som de skal. Dette er den vanligste typen av aldersforandringer i den gule flekken. Våte forandringer har et raskere sykdomsforløp og symptomene kan komme nesten umiddelbart. Som en konsekvens av at den gule flekken har fått en hevelse ved våte degenereringer, kan det oppstå forvrengninger i synsfeltets sentrum. Objekter kan da se krokete eller forvrengte ut.

I følge Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde har vekstfaktorhemmere blitt en viktig behandling av våt aldersrelatert maculadegenerasjon, og tidlig diagnose og behandling kan forhindre utvikling av alvorlig synstap.

For den tørre formen av aldersrelatert maculadegenerasjon har det inntil nylig ikke vært tilgjengelig en behandling. Men i februar godkjente amerikanske legemiddelverket, FDA, pegcetacoplan-injeksjonen (Syfovre) som den første behandlingen for geografisk atrofi (GA) - en form for aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Powered by Labrador CMS