Oslo universitetssykehus vil kutte 462 årsverk i 2023. Det tilsvarer et kutt på 2,5 prosent.

Leger slår alarm om OUS-kutt

Oslo universitetssykehus vil kutte, selv om regjeringen har lovet mer penger til sykehusene. 17 overleger ved Ullevål bekymringsmeldinger om omorganiseringen ved OUS. Kuttene kan i verste fall føre til tap av liv, advarer leger og tillitsvalgte.

Publisert

Avgjørelsen om å kutte kommer fram av dokumenter som skal behandles på et styremøte denne uken, skriver NRK.

Forrige uke ble det klart at regjeringen kommer med 2,5 milliarder kroner ekstra til sykehusene. Men i budsjettet for 2023 skriver sjefen ved Oslo universitetssykehus (OUS) at ekstra midler fra regjeringen skal gå til å bedre det økonomiske resultatet.

Vil kutte 462 årsverk

OUS jobber med å bygge et nytt storsykehus på Gaustad i Oslo og legge ned dagens Ullevål. Å bedre årets økonomiske resultat vil styrke investeringsevnen, opplyser OUS-sjefen.

Derfor vil det bli kuttet 462 årsverk i 2023. Det tilsvarer et kutt på 2,5 prosent. Stedfortredende foretakstillitsvalgt Erik Høiskar reagerer på avgjørelsen.

– Det er veldig frustrerende når det kommer en ekstra bevilgning der det legges opp til at man skal se til å bedre driften og investeringene, at de pengene da ikke brukes, sier Høiskar til kanalen.

Bekymring blant tillitsvalgte og overleger

Samtidig er de tillitsvalgte svært bekymret, skriver Aftenposten. De tillitsvalgte mener at kuttene i løpet av kort tid vil medføre svekket behandling, økte ventelister og svekket kvalitet. Det presiserer de i en protokolltilførsel som ligger ved styrepapirene.

– En reduksjon av antall senger på nyfødtintensiv vil medføre redusert kvalitet i behandlingen av nyfødte med potensielt tap av liv, skriver de.

I forbindelse med kuttene har til sammen 17 overleger ved Ullevål sykehus sendt bekymringsmeldinger om omorganiseringen ved OUS, skriver NRK.

Ønsker ikke å kommentere

Flere leger frykter at pasienter kan miste livet når hjertekirurgi flyttes til Rikshospitalet i sommer.

– Ved å samle all hjertekirurgi på Rikshospitalet med kun fire ekstra operasjonsøkter per uke vil man risikere å få et kapasitetsproblem. Konsekvensen vil i verste fall føre til tap av liv hos disse pasientene, skriver seks leger ved OUS i en bekymringsmelding som kanalen har fått tilgang til.

Klinikkleder Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS sier til NRK at han tar bekymringsmeldingene veldig alvorlig.

– Det synes jeg også er den eneste måten å ta det på. Alle vi som jobber med hjertesykdommer er engstelige for at pasientene våre skal dø. Så da er vår oppgave å jobbe med kompenserende tiltak for at det ikke skal skje, sier han.

Aftenposten har spurt sykehuset om en kommentar. OUS viser til et referat fra drøftingen med de tillitsvalgte. I referatet fremhever de at prioritering mellom ulike helsetjenester alltid må være basert på faglige vurderinger.

Til VG opplyser OUS at de ikke ønsker å kommentere saken før ukens styremøte.

Powered by Labrador CMS