- Det bemerkelsesverdige er at behandlingen med empagliflozin var effektiv i et svært stort område av nyreskade, sier overlege og professor Trond Geir Jenssen
- Det bemerkelsesverdige er at behandlingen med empagliflozin var effektiv i et svært stort område av nyreskade, sier overlege og professor Trond Geir Jenssen

Lovende resultater for pasienter med kronisk nyresykdom

Legemidlet Jardiance reduserer risikoen for progresjon av nyresykdom og kardiovaskulær død med 28 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Det viser fase 3-studien EMPA-KIDNEY som dermed oppnådde sitt primære endepunkt og viste signifikant reduksjon i kardiovaskulære- og nyreutfall hos voksne som lever med kronisk nyresykdom (CKD). 6,609 pasienter deltok i studien.

I gruppen som ble behandlet med SGLT-hemmeren Jardiance (empagliflozin) ble risikoen for progresjon av nyresykdom eller kardiovaskulær død redusert med 28 prosent i forhold til placebogruppen. Legemidlet er utviklet av Boehringer Ingelheim og Eli Lilly og resultatene er samtidig publisert i The New England Journal of Medicine.

Færre sykehusinnleggelser

Det var også en 14 prosents reduksjon i sykehusinnleggelser av alle årsaker i forhold til placebo. Ifølge en pressemelding fra Boehringer Ingelheim er dette første gang en SGLT2-hemmer viser en signifikant reduksjon i sykehusinnleggelse, noe som kan hjelpe pasientene og redusere byrden på helsevesenet.

Trond Geir Jenssen er overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han forteller at Empa-Kidney studien er den tredje store studien som viser effekt av SLGT2-hemming hos personer med kronisk nyresykdom.

- Studien viser nå en klar nyrebeskyttende effekt blant 6.609 nyresyke personer hvor halvparten ikke har diabetes, og 85 prosent i utgangspunktet bruker nyrebeskyttende behandling med RAAS-blokkade. Det bemerkelsesverdige er at behandlingen med empagliflozin var effektiv i et svært stort område av nyreskade, i hele spekteret mellom 20-90 ml/min i nyrefiltrasjon, og også hos dem med mer lavgradig proteinuri. Dette utvider vår forståelse av nytteverdien av å gi slik behandling til nyresyke pasienter, og da innen et bredere spekter av nyreskade enn det som for tiden er godkjent for refusjon på blå resept, sier Jenssen.

Powered by Labrador CMS