PRIORITERINGSMELDINGEN 

Magne Wang Fredriksen er generalsekretær i MS-forbundet

Vil ha fire nye inn i Beslutningsforum

Ekspertgruppe anbefaler å slippe flere til rundt bordet i Beslutningsforum, men er delt på spørsmålet om de bør ha stemmerett.

Publisert Sist oppdatert

I dag er det kun de fire direktørene i de regionale helseforetakene som bestemmer hvilke legemidler som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Det kan det bli slutt på dersom Helseministeren lytter til ekspertutvalget hun selv har etablert. Magne Wang Fredriksen som er generalsekretær i MS-forbundet har deltatt i ekspertgruppen prioritering og åpenhet. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottok torsdag tre ekspertrapporter som skal gi henne råd i arbeidet med ny Prioriteringsmelding

Generalsekretæren i MS forbundet er svært fornøyd med at en samstemt ekspertgruppe ønsker å utvide Beslutningsforum til åtte personer.

– I tillegg til de fire direktørene som sitter der i dag, foreslår vi at det kommer inn to klinikere og to nye brukerrepresentanter, sier Wang Fredriksen. 

I dag er det to brukerrepresentanter i Beslutningsforum, men de har kun observatørstatus. 

– Brukerrepresentantene bør etter vår mening ha annen profil enn de som sitter der i dag. For at brukernes perspektiv og syn skal gis større tyngde, bør de ha en organisatorisk tilknytning som kan støtte dem i saksforberedelsene og den offentlige debatten om prioriteringer. Ekspertgruppen mener en slik rolle kan fylles av to personer på ledernivå fra store brukerorganisasjoner, som for eksempel Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Kreftforeningen, sier han. 

– For å styrke legitimiteten til beslutningene ytterligere bør også det kliniske perspektivet komme sterkere fram i Beslutningsforums drøftinger. Ekspertgruppen anbefaler derfor at to klinikere deltar i Beslutningsforums møter. Mens den ene bør ha et samfunnsperspektiv, kan den andre ivareta spesialistperspektivet.

Delt om stemmerett

Utvalget er imidlertid delt på spørsmålet om de fire nye medlemmene bør ha stemmerett. Utvalgets mindretall bestående av Asbjørn Mack (Sykehusinnkjøp), Inger B. Ørstavik (professor, Universitet i Oslo), Siv Cathrine Høymork (ass. fagdirektør, Sykehuset Innlandet HF) og Torfinn Aanes (seniorrådgiver, Akershus universitetssykehus HF) slutter seg ikke til forslaget om å gi stemmerett til flere aktører i Beslutningsforum. 

– Jeg har tatt side med flertallet som mener at de nye representantene bør ha stemmerett dersom de skal ha reell medvirkning i beslutningsprosessen. Mindretallet mener det er å gå for langt og peker blant annet på at det vil kreve lovendring og at forslaget er noe på siden av mandatet som vi fikk, sier Wang Fredriksen.

– Har du tro på at dette forslaget kommer gjennom høringsprosessen og selve arbeidet med prioriteringsmeldingen i Helse- og omsorgsdepartementet?

– Der skal jeg være varsom med spå, men jeg gleder meg til debatten og jeg er sikker på at det kommer til å være krefter på begge sider med sterke synspunkter.

Powered by Labrador CMS