Reduksjon i køen av metodevurderinger har økt saksbehandlingstiden. Men onmrådedirektør Einar Andreassen i DMP understreker at at dette ikke betyr at de bruker mer tid per sak eller leverer mindre enn tidligere.

Svarer på kritikken: – Aldri før har vi hatt så mange leveranser til Nye metoder.

– Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har økt, men det betyr ikke at vi bruker lenger tid eller leverer mindre enn tidligere, sier områdedirektør Einar Andreassen i Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Publisert

Nylig kom Systemet for Nye Metoder med sin årsrapport for 2023. Den viser at tidsbruken på behandling av nye legemidler i Nye Metoder øker, og at dette hovedsakelig skyldes økt behandlingstid på metodevurderinger fra Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Legemiddelverket).

I 2023 utførte DMP 90 leveranser til Nye Metoder, bestående av 66 omfattende metodevurderinger og 24 forenklede beslutningsgrunnlag. Disse ble benyttet av Beslutningsforum som et faglig fundament for å vurdere innføringen av nye legemidler. 

Rekord

Til HealthTalk forteller områdedirektør Einar Andreassen at dette er det høyeste antallet leveranser som noensinne har vært registrert. 

 – Aldri før har vi hatt så mange leveranser til Nye metoder. Vi gjorde et godt innhugg i køen i 2023. Det betyr at vi har blitt ferdige med saker som har ligget i kø i lengre tid. Derfor har gjennomsnittlig saksbehandlingstid økt, men det betyr ikke at vi bruker lenger tid eller leverer mindre enn tidligere, sier han.

Gjennom flere år har oppdragsmengden på metodevurderinger oversteget kapasiteten til DMP. Det førte til en betydelig opphopning av bestilte metodevurderinger, med en topp på over 40 saker frem til 2022. Etter dette har aktørene i Nye Metoder, som inkluderer DMP, Sykehusinnkjøp, Bestillerforum og Beslutningsforum, intensivert sitt samarbeid for å forbedre effektiviteten i arbeidsprosessene. 

Tror tiden vil gå ned

I 2023 skjedde det en markant endring i forholdet mellom antall bestilte metodevurderinger og leveransene fra DMP. Antallet nye oppdrag ble redusert til det halve, en utvikling som i stor grad kan tilskrives overgangen til anmodningsprosessen innført i mai 2023, ifølge Andreassen. Fra det tidspunktet måtte legemiddelselskapene selv anmode DMP om at det skal iverksettes en metodevurdering. Tidligere var det Bestillerforum som bestilte metodevurderinger.

DMP har et mål om å fullføre metodevurderinger innen 180 dager, men i realiteten strekker prosessen ofte seg over et år eller mer. Nå tror Andreassen at saksbehandlingstiden vil gå ned i 2024.

– Vi forventer at saksbehandlingstiden skal gå ned i 2024 når vi ser effekten av redusert oppdragsmengde. Vi håper at ulike tiltak i Nye metoder-systemet, særlig at firmaene selv anmoder om vår vurdering når de har dokumentasjon klar, vil effektivisere systemet og føre til mindre ventetid, sier Andreassen og legger til: 

– Vi er en del av Nye metoder-systemet og har sammen med sykehusene jobbet med effektiviseringstiltak og forbedringer som beskrevet i rapporten. Vi ser at disse tiltakene gir resultater, og det vil de også i 2024. 

Terje Rootwelt leder Beslutningsforum, og har tidligere fortalt HealthTalk at han tror at flere allerede iverksatte tiltak vil bidra til å få ned saksbehandlingstiden.

– Å redusere den totale saksbehandlingstiden har gjennom hele 2023 hatt, og vil fremdeles ha, et sterkt fokus i Nye metoder. Noe av den økte tidsbruken i 2023 skyldes «gamle saker» som drar snittet opp. Men, en opprydding i disse og ikke minst en rekke iverksatte tiltak, forventer jeg vil gi en større nedgang i total saksbehandlingstid i 2024, sier Rootwelt.

Dette er tiltakene som Beslutningsforum allerede har igangsatt og som Rootwelt forventer vil få ned saksbehandlingstiden:

  • I desember i fjor innførte Beslutningsforum en forenklet prosess for hurtiginnføring av immunterapi. Dette innebærer at legemiddelselskapene må akseptere en pris under et gitt pristak for å bli med i den nye ordningen 

  • I juni i fjor innførte Beslutningsforum en tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet. En metode som blir vurdert som sammenlignbar med en annen metode, kan få en forenklet vurderingsprosess. Denne ordningen innebærer at dersom et legemiddel vurderes som sammenlignbart med et annet legemiddel, bestilles ikke ytterligere metodevurdering. Den tidlige vurderingen, sammen med et prisnotat, vil være grunnlag for videre prosess i Nye metoder. 

  • I mai i fjor måtte legemiddelselskapene selv anmode om at det skulle iverksettes en metodevurdering. En leverandør som ønsker et legemiddel for en indikasjon vurdert for innføring i norsk spesialisthelsetjeneste, skal nå sende en anmodning om vurdering til Nye metoder. 

Powered by Labrador CMS