KRITISK: – At en Arbeiderparti-regjering går inn for dette, uten en skikkelig utredning, er sjokkerende, sier Joachim Henriksen i Pfizer Norge.

– Sjokkerende: Pfizer Norge reagerer på SVs ja til blåresept-anbud

– Det finnes ikke en eneste politiker i helse- og omsorgskomiteen som vet hva de sier ja til når de nå skal akseptere anbud på blåresept-legemidler, uttaler Pfizer Norge.

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk skrev tidligere denne uken at SV, til tross for å ha uttalt seg negativt om anbud på blåresept-legemidler, nå vil gi regjeringen flertall for ordningen gjennom sitt budsjettforlik. 

SVs ja-stemme sikrer at det vil komme fremtidig anbud på en rekke ulike legemidler som det i dag er refusjon på blå resept på. Dette vil ifølge tidligere hemmelige dokumenter blant annet dreie seg om legemidler til migrenepasienter, astma- og kolspasienter og diabetespasienter. 

– Ekstremt dårlig utredet

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Joachim Henriksen, Corporate Affairs Manager i Pfizer Norge, mener det regjeringen nå ber om er en blankofullmakt til å innføre anbud, uansett konsekvenser. 

– La meg være direkte: Det finnes ikke en eneste politiker i helse- og omsorgskomiteen som vet hva de sier ja til når de nå skal akseptere anbud på blåresept-legemidler. Årsaken er at dette forslaget og konsekvensene for pasienter er ekstremt dårlig utredet, sier Henriksen til HealthTalk. 

Han peker på at det ikke finnes noe konkret forslag for hvordan anbudene vil bli utformet.

– Det som derimot finnes er underlagsdokumenter som blant annet beskriver hvordan anbud som skal gi betydelige rabatter også må medføre store ulemper for legene og pasientene.

Frykter større sosiale ulikheter

Henriksen viser til at det i områdegjennomgangen for blåreseptmedisiner blant annet står at «for å realisere de største gevinstene vil det være nødvendig … at pasienter med pågående behandling skal bytte til foretrukket legemiddel». Det står også beskrevet at legene må ha «tungtveiende medisinske årsaker» å legge til grunn dersom de av medisinske grunner vil anbefale en annen medisin enn anbudsvinner. Dette skal være med på å holde reservasjonsgraden nede. 

– Hvem tror du vil få slike medisinske unntak? En lege fra Vindern eller en alenemor uten medisinsk kompetanse? Dette systemet kan helt åpenbart føre til økende sosial ulikhet i tilgangen til nødvendige medisiner - og dette er et problem som ikke engang er forsøkt utredet i regjeringens forslag. Vi snakker altså om blåreseptordningen, som er en universell velferdsordning og en hjørnesten i velferdsstaten. At en Arbeiderparti-regjering går inn for dette, uten en skikkelig utredning, er sjokkerende, slår Henriksen fast. 

Henriksen er nå spent på hvordan en anbudsordning vil fungere i praksis, og han er spesielt opptatt av at pasienter som i dag står på velfungerende behandlinger ikke må bytte over på nye medisiner. 

Det har også statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt lovet. Under en paneldebatt med tittel «Folkehelse på anbud» på Arendalsuka i august uttalte han nemlig:

– Jeg må igjen understreke at det å tvinge folk til å bytte et velfungerende legemiddel etter en anbudsrunde, det er ikke slik det er tenkt, og det er ikke slik det kommer til å bli (se video lenger oppe i saken). 

Henriksen i Pfizer er klar på at det selvfølgelig er mulig at statssekretær Krat Bjørkholt har rett når han lover at ingen pasienter skal måtte bytte en velfungerende medisin. 

– Men hvor står det i beslutningsgrunnlaget til Stortinget? Det som faktisk står i underlaget er stikk motsatt. Regjering og storting må ta beslutninger basert på faktagrunnlag, ikke hva en statssekretær sier i Aftenposten eller på Arendalsuka.

Powered by Labrador CMS