Systemet for Nye Metoder:

GLADE BRUKERREPRESENTANTER: Fra venstre: Torbjørn Akersveen (Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge), Knut Georg Hartviksen (Regionalt brukerutvalg i Helse Nord), Øystein Kydland (Regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst) og Henrik Aasved (Regionalt brukerutvalg i Helse Vest), er brukerrepresentantene i Bestillerforum og Beslutningsforum.

Pasientene får styrket sin rolle i Beslutningsforum og Bestillerforum

Beslutningsforum og Bestillerforum for Nye Metoder har gått fra to til fire brukerrepresentanter. I tillegg går man nå inn for bedre opplæring, tale- og forslagsrett, deltakelse i referansegruppene og ny dialogarena.

Publisert Sist oppdatert

Tiltakene skal gjøre brukermedvirkningen i Nye Metoder enda bedre, skriver Nye Metoder i en pressemelding fredag. Nå skal Beslutningsforum ha to brukerrepresentanter, og det skal også Bestillerforum.

– Jeg opplever at utviklingen er veldig positiv, og at dette er et stort framskritt, sier Knut Georg Hartviksen, som har vært brukerrepresentant i Beslutningsforum i tre og et halvt år, i en kommentar i pressemeldingen.

Inger Cathrine Bryne, leder i Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest RHF.

– Tydeligere involvering

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, mener det er avgjørende at pasienter og brukere er med når de viktige diskusjonene og avgjørelsene som angår dem, skal tas.

– Brukerrepresentantene i Nye metoder gjør en veldig viktig jobb. Nå har aktørene i Nye metoder sett på hvordan vi kan øke brukermedvirkningen i systemet. Resultatet er en tydeligere og mer helhetlig involvering av brukerrepresentantene i saksbehandlingsprosessen, sier hun i en kommentar.

En arbeidsgruppe med medlemmer fra Sekretariatet for Nye Metoder, Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet har kommet med tiltak til hvordan brukerrepresentasjonen kan styrkes ytterligere. De har blant annet kommet frem med følgende tiltak:

  • Mer og tidligere involvering: Brukerrepresentantene blir involvert i sakene på en annen måte - og mer aktivt - gjennom saksbehandlingen. For eksempel får de nå informasjon om saker som skal opp til beslutning vesentlig tidligere enn før.

  • Opplæring: De fire brukerrepresentantene, som representerer alle pasientene, har tett kontakt med sekretariatet for Nye metoder, og får mer opplæring i systemet og saksgangen.

  • Tale- og forslagsrett: Brukerrepresentantene får tale- og forslagsrett i de månedlige Beslutnings- og Bestillerforum-møtene. Det vil si at rollen er tydeliggjort, og at de kan komme med innspill i møtene. Dette har de i praksis også gjort tidligere, men rollen er nå formalisert.

  • Referansegrupper: Brukerrepresentantene blir en del av de to referansegruppene som finnes. Nye metoder har to referansegrupper, en referansegruppe for legemidler og en referansegruppe for ikke-legemidler, som rådgir og jobber på overordnet strategisk nivå.

  • Dialogarena: Nye metoder lager en dialogarena, for å styrke brukermedvirkning og skape mer dialog med flere aktører. Her vil for eksempel Kreftforeningen, FFO og brukerrepresentanter sitte.

De fire brukerrepresentantene er:

Bestillerforum:

  • Øystein Kydland (Regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst)
  • Henrik Aasved (Regionalt brukerutvalg i Helse Vest),

Beslutningsforum:

  • Knut Georg Hartviksen (Regionalt brukerutvalg i Helse Nord)
  • Torbjørn Akersveen (Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge)

Akersveen sier i pressemeldingen at brukermedvirkningen ikke alltid har vært perfekt, men blir stadig bedre.

– For eksempel får vi dokumenter og informasjon om saker som kommer, tidligere enn før. Vi får tilgang til alle saksdokumenter, og vi forbereder oss og deltar i møtene i Bestillerforum og Beslutningsforum. Vi gjennomfører også formøter med støtte fra medisinsk personell, noe som er særlig viktig for oss brukere. Dette gir et godt grunnlag for å skjønne sakene som er oppe til beslutning, sier Akersveen.

Powered by Labrador CMS