TEMA: PRIVAT HELSE

POSITIVE TIL FORSIKRING: Anette Auestad, Compensation & Benefits Senior Specialist i HR-avdelingen i Orkla, og Robert Kollevåg, hovedtillitsvalgt for Orklas Toro-fabrikk i Bergen

Orkla gir helseforsikring til alle ansatte: – Blir satt veldig pris på

– En av de viktigste forsikringene vi tilbyr, sier Anette Auestad i HR-avdelingen til Orkla. – Vinn-vinn-situasjon, sier hovedtillitsvalgt Robert Kollevåg ved Toro-fabrikken i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere ønsker å betale for helseforsikringer for å slippe å stå i lange køer hos det offentlige helsevesenet. Helseforsikring gir rask tilgang til medisinsk behandling og dekker operasjoner og annen behandling henvist av lege.

De aller fleste som har privat helseforsikring (behandlingsforsikring) i dag, har dette som et gode på arbeidsplassen. Ifølge tall fra Finans Norge har omtrent 670 000 nordmenn helseforsikring dekket gjennom sin arbeidsgiver, mens om lag 80 000 har kjøpt sin egen helseforsikring.

Én av disse arbeidsgiverne er Orkla-konsernet, som titulerer seg som et «ledende industrielt investeringsselskap», og som i hovedsak jobber med merkevarer og forbrukerorienterte selskaper. Konsernet er kjent for flere kjente merkevarer innen dagligvare, helse/personlig pleie og hus og hjem. Konsernet har over 3000 ansatte i Norge.

Forsikring for alle siden 2014

Orkla tilbyr i dag sine ansatte helseforsikring gjennom If-eide Vertikal Helse. Ifølge Anette Auestad, Compensation & Benefits Senior Specialist i HR-avdelingen i Orkla tilbød selskapet tidligere en standardforsikring uten for eksempel fysioterapi, men at dette ble med i en ny avtale som kom høsten 2022. De ansatte får også inkludert ti psykologtimer med henvisning fra fastlege.

Ifølge Auestad er forsikringen i utgangspunktet et skattepliktig gode, men som følge av  innføringen av en frigrense på 5000 kroner per år i 2021, er det mulig å unngå skatteplikt.

HØR VÅR PODCAST-EPISODE OM PRIVAT HELSE HER:

– Orkla etablerte helseforsikring for alle ansatte i de norske selskapene fra og med 1. januar 2014. Vi hadde en grundig prosess i forkant, og etablerte da et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten (BHT) i Orkla samt de tillitsvalgte. Dette samarbeidet har fortsatt i årene etterpå. Vi får nyttig input fra de ansatte via BHT og tillitsvalgte, og de hjelper oss med å formidle viktig informasjon ut til de ansatte, opplyser Auestad.

– Hvorfor tilbyr dere helseforsikring til deres ansatte?

– Vi mener at det er en av de viktigste forsikringene vi tilbyr, og som vi oppfatter blir veldig satt pris på. Orkla har relativt høy andel fabrikkarbeidere (ca. 2/3) der det over tid kan oppstå skader hvor nettopp helseforsikringen kan avhjelpe raskt. Det gjelder selvsagt også de kontoransatte.

Vil du lese flere slike artikler ? Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev her!

Auestad sier Orkla også oppfatter at dette er et viktig gode å kunne tilby ved nye rekrutteringer.

– Det er vanskelig å finne god statistikk som viser til reduserte kostnader for sykefravær ved å innføre forsikringen, men det er ikke tvil om at den gjør nytte for seg. For oss har det vært, og er fortsatt, viktig å ikke bare ha forsikringsdekninger som erstatter skader og sykdommer som har inntruffet, men også ha fokus på dekninger som forebygger og behandler.

Nesten en tredel bruker forsikringen

– Kan du gi oss eksempler på om og hvordan helseforsikringen har hjulpet deres ansatte og dere som selskap?

– Vi er veldig sikre på at helseforsikringen er et gode som blir satt pris på av samtlige ansatte og brukt av relativt mange ansatte. Det får vi ofte tilbakemeldinger på. Av cirka 3 000 ansatte er det en frekvens på 20-30 prosent som bruker den. Det kan være de samme personene flere ganger.

Hun sier de har blitt fortalt at Orkla som selskap har litt lavere frekvens, men høyere snittkostnader enn for andre selskap.

– Hvilket indikerer at forsikringen i stor grad blir brukt på «de rette tingene», der det virkelig trengs, som større operasjoner/behandlinger versus fysioterapi for eksempel.

Høy gjennomsnittsalder

Robert Kollevåg, hovedtillitsvalgt for Orklas Toro-fabrikk i Bergen, sier til HealthTalk at de ulike forsikringsordningene har blitt drøftet jevnlig og løpende med de tillitsvalgte, både for å se på omfanget, bruken av forsikringene og drøfting av ulike forbedringer.

– Jeg har hele tiden opplevd et godt samarbeid mellom ledelse og oss, tuftet på åpenhet og deling av kunnskap og erfaringer, sier Kollevåg.

Han mener helseforsikringen i særlig grad har vært en stor fordel for de ansatte.

– Gjennomsnittsalderen på denne fabrikken og sannsynligvis også andre i Orkla-konsernet er ganske høy. Med høy gjennomsnittsalder begynner kanskje kroppen å skrante litt, og jeg vet at mange har fått hjelp gjennom forsikringen for ulike muskel- og skjelettplager, både forebyggende og gjennom operasjoner.

Kollevåg peker på at ansatte ved å bruke forsikringen har gått foran i helsekøen, og at de ved å komme raskere til behandling, også kommer seg raskere tilbake på jobb.

– Det er en vinn-vinn-situasjon, sier han.

– Har dere merket nedgang i sykefraværet i årene etter at helseforsikring kom på plass?

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at vi har sett en markant forbedring, men det blir vel å ta litt hardt i. Vi har fortsatt et vedvarende og relativt høyt sykefravær på våre fabrikker. Like fullt har jeg tro på at denne type behandlingstilbud for ansatte bærer med seg noe positivt. I særlig grad tror jeg det gjelder den forebyggende delen, sier Kollevåg.

Oppfordrer flere til å få forsikring for ansatte

Han har selv benyttet seg av forsikringen for fysikalsk behandling for å forsøke å unngå sykefravær.

– Har du gjort deg noen tanker om at noen arbeidsplasser tilbyr denne typen forsikringer, mens andre ikke gjør det?

– Etisk sett er det noe betenkelig. Vi har liksom et samfunn som belønner de som har midler til å komme seg utenom helsekøen. Hvis man tenker på solidaritetsprinsippet, så er det et stort og viktig spørsmål å ta opp. Samtidig er det en ansattgode som både den enkelte ansatte og bedriften nyter godt av. Jeg vil oppfordre alle bedrifter som ikke har helseforsikring til å se på mulighetene for å skaffe det, sier han, og legger til:

– Jeg vil runde av med å si at det er det offentlige helsevesenet som burde bli forbedret.

Powered by Labrador CMS