Alopecia areata er en autoimmun hudsykdom som fører til flekkvis tap av hår på hodet eller andre deler av kroppen. Nå er legemidlet Litfulo tilgjengelig i Norge fra januar 2024 på hvit resept. Pfizer er samtidig i prosess med Nye metoder for å sikre offentlig finansiering.

Nytt legemiddel mot flekkvis hårtap tilgjengelig i Norge

– Litfulo (ritlecitinib) gir nytt håp til personer med alvorlig alopecia areata, sier Erik Hjelvin, medisinsk direktør i Pfizer.

Publisert

Alopecia areata er en autoimmun hudsykdom som fører til flekkvis tap av hår på hodet eller andre deler av kroppen. I de mest alvorlige tilfellene kan man miste håret helt. Sykdommen oppstår ved at immunsystemet angriper hårsekkene og gjør at hårsekkene slutter å fungere som normalt. 

Omtrent 2% av befolkningen får sykdommen i løpet av livet, som rammer uavhengig av alder, kjønn eller etnisitet. Alopecia areata kan forårsake alvorlig hårtap over kort tid. For mange personer utgjør sykdommen en stor belastning.

Erik Hjelvin er medisinske direktør i Pfizer Norge. Foto: Pfizer

– Vårt legemiddel, en JAK3/TEC-hemmer, reduserer aktiviteten i denne delen av immunsystemet som gir betennelse i hårsekkene og påfølgende hårtap hos personermed alopecia areata, sier Hjelvin. 

Medisinen, som tas oralt, har produktnavnet Litfulo og har virkestoffet ritlecitinib.

En "gamechanger"

På kongressen til European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) i Berlin i fjor intervjuet HealthTalk den amerikanske dermatolgen Jennifer Soung som har ledet en studie med ritlecitinib. 

Hun beskriver legemidlet som en "gamechanger" innen behandling av alopecia areata. 

– Resultatene pasientene oppnådde var virkelig spektakulære. Jeg skulle gjerne delt før-og-etter-bilder av pasientene for å virkelig belyse transformasjonene. Å følge med på denne reisen sammen med pasientene, og være vitne til hvordan håret gradvis vokste tilbake, var rett og slett magisk. Allerede etter 12 uker observerte vi at 40 prosent av pasientene oppnådde en SALT-score (Severity og Alopecia Tool) på 20 eller lavere. Videre, etter et halvt år, var det mellom 50 og 60 prosent av pasientene som oppnådde å få 80-90 prosent av håret tilbake, sa hun. 

Soung forteller at hudsykdommene kan gi stor påvirkning på livskvalitet, og at vi frem til har hatt lite effektiv behandling tilgjengelig for de med uttalt hårtap.

Litfulo er det første legemidlet, godkjent av EU-kommisjonen, for å behandle voksne og ungdom fra 12 år og eldre med sykdommen.

– Tidligere var det ingen behandlingsalternativer for ungdom med alvorlig alopecia areata. Pfizer er stolt over å kunne tilby denne nye innovative medisinen til de som lever med denne alvorlige autoimmune sykdommen. Disse personene kan nå få et bedre behandlingstilbud tidlig, sier Hjelvin.

Sendt inn søknad 

Litfulo er tilgjengelig i Norge fra januar 2024 på hvit resept som innebærer at pasientene selv må betale for behandlingen. Pfizer er samtidig i prosess med ansvarlige helsemyndigheter med mål om å sikre offentlig finansiering. 

Dette er en prosess som nå pågår, og det blir opp til Beslutningsforum å bestemme om legemidlet skal tilbys gratis til pasientene. Et viktig underlag for beslutningen vil være en hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering som nå gjennomføres ved Direktoratet for medisinske produkter - tidligere Statens legemiddelverk. Pfizer vil også måtte forhandle om prisen på legemidlet med Sykehusinnkjøp. 

Per i dag foreligger ingen nasjonale behandlingsretningslinjer. Tradisjonell behandling omfatter lokal steroidpåsmøring og lokal injeksjon av steroider i huden, evt. minoksidil. Systematisk behandling med kortikosteroider brukes ofte ved alvorlige former, men residiv er hyppig ved stans i behandlingen.

Powered by Labrador CMS