Veikart for helsenæringen:

Nykode-sjefene: Mye bra, men Veikartet mangler to viktige tiltak

 – Vi kommer ikke til å klare å bygge en konkurransedyktig helseindustri i Norge uten av vi blir bedre til å tiltrekke oss internasjonale eksperter, sier Nykode-gründer Agnete Fredriksen til HealthTalk. 

Publisert Sist oppdatert

Nykode har med sin satsing på utvikling av vaksineteknologi, som kan brukes mot både kreft og autoimmune sykdommer, hatt en voldsom vekst de siste par tre årene. Innsatsen har blitt kronet med partnerskap med legemiddelgigantene Roche og Genentech innen onkologi, og med Regeneron innen onkologi og smittsomme sykdommer.

Men steget fra å være et lite norsk startup-biotekselskap til senfase-studier og gigantavtaler, har også bydd på utfordringer for Nykode, som nå har kontorer i både Norge og Danmark. Medgrunder Agnete Fredriksen peker på to store utfordringer:

Det første er at Norge har ekstremt trege ordninger for å innvilge arbeidstillatelse for nøkkelpersonell. – Vi har eksempler på at vi får en arbeidstillatelse til vårt danske kontor på bare fire dager, mens vi måtte sitte i måneder å vente på at den samme eksperten skulle fått arbeidstillatelse i Norge. Det jo så enkelt å gjøre noe med dette, det krever politisk vilje sier Agnete Fredriksen.

Det andre er skatteincentivene som tilbys i Danmark til eksperter som kommer utenfra. – I Danmark får utenlandske eksperter syv år med kraftig redusert skatt, mens det i Norge ikke er noen slike incentiver. Det gjør det selvsagt umulig å lokke ekspertene til Norge - uansett hvor fint det er i norske fjorder og fjell.

I denne podcasten utdyper Agnete Fredriksen sine synspunkter.

Næringsminister Jan Christian Vestre, hva vil dere gjøre med dette?

– Vi er åpne for alle gode innspill. Å redusere skattene for utenlandske eksperter har ikke vært aktuelt i Norge så langt. Men jeg er helt enig i at det må gå mye raskere å få høykompetent arbeidskraft til Norge. Der er det allerede tatt en del grep, blant annet i UDI for å øke saksbehandlingskapasiteten og få ned søknadsbunkene. Fra Startup Lab her i Forskningsparken hører vi at dette nå går raskere, men dersom det ikke er tilfellet for alle så må vi sette oss ned umiddelbart og finne ut hva vi kan gjøre med det. Det skal ikke være noe hinder når det finnes masse kvalifiserte folk fra hele verden som ønske å komme til Norge, da må vi få dem hit.

Administrerende direktør Michael Engsig deltok også på fremleggelsen. Han er dansk, og har lang erfaring fra dansk helsenæring, som ligger mange hestehoder foran den norske. På spørsmål om veikartet glimter til med den danske suksessoppskriften, sier Engsig at han er positiv til planene som legges frem, men understreker viktigheten av å få flere eksperter til Norge.

– Hvis Nykode skal fortsette med å vokse i Norge, så må rammene være slik at vi kan hente kompetanse fra utlandet og få dem til å arbeide her. For oss virker det som om regjeringens planer er ambisiøse, og at vi går i riktig retning, sier Engsig.

– Dere har også kontorer i Norge. Tror du at det danske kontoret om noen år kommer til å bli større enn det norske?

Nei, Norge er vårt hjemland og det er i Norge vi hører hjemme. Her er vi børsnotert og det er her i disse laboratoriene vi nå står at innovasjonen foregår. Så alle sentrale aktiviteter kommer ut av dette laboratoriet og fra våre kontorer her i Forskningsparken i Oslo, sier Michael Engsig.

Se hele intervjuet med Fredriksen og Engsig øverst i saken som video.

Powered by Labrador CMS