Tidligere stortingsrepresentant Marianne Aasen blir ny leder i Bioteknologirådet

Marianne Aasen blir ny leder i Bioteknologirådet

Regjeringen har i dag oppnevnt nytt Bioteknologiråd. Tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og spesialrådgiver Marianne Aasen blir ny leder.

Publisert Sist oppdatert

– I dag har regjeringen oppnevnt et nytt Bioteknologiråd, et råd med stor bredde både når det gjelder kompetanse og verdisyn. Jeg ser fram til å følge rådets viktige arbeid, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en melding. Trygve Brautaset som er professor ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap ved NTNU blir rådets nye nestleder.

– Jeg er svært glad for at Marianne Aasen har takket ja til å lede rådet. Hun har erfaring fra flere samfunnssektorer, noe som er viktig i rådets arbeid.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på dette ledervervet sammen med resten av rådet og det dyktige sekretariatet i Bergen. Dette er en spennende og viktig oppgave. Løsninger for en del av vårt tids utfordringer og muligheter ligger innenfor bio- og genteknologifeltet: for eksempel bekjempelse av sykdommer som kreft, trygg matforsyning og miljøutfordringer. Samtidig kan det oppstå etiske problemstillinger knyttet til teknologi brukt på mennesker, dyr og planter. Den raske utviklingen innen kunstig intelligens forsterker trolig disse dilemmaene, sier Marianne Aasen.

Bioteknologirådet

Bioteknologirådet er et rådgivende organ for forvaltningen og befolkningen. Bruk av medisinsk bioteknologi og genteknologi stiller oss overfor mange etisk vanskelige valg. Bioteknologirådet skal gi råd og skape debatt om disse krevende problemstillingene. Det er et mål at det skal representere bredden i befolkningen med hensyn til livssyn, kulturbakgrunn og holdninger til bioteknologiske og genteknologiske spørsmål.

Etter en åpen innspillsprosess fikk departementet mange forslag til nye rådsmedlemmer fra ulike organisasjoner, utdanningssektoren, helsetjenesten, næringslivet og andre deler av samfunnet. Disse forslagene har vært nyttige og viktige ved sammensetningen av det nye rådet, forteller Kjerkol.

Aktuelle saker for behandling i Bioteknologirådet i kommende periode vil være problemstillinger som reises i forbindelse med at regjeringen vil sette i gang en evaluering av bioteknologiloven, blant annet endringer i reglene for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) og spørsmålet om personer som er unnfanget med donert sæd/egg, bør få informasjon om andre som er unnfanget med sæd/egg fra samme donor. Genteknologiutvalget leverer også sin NOU den 6. juni 2023 som vil bringe opp diskusjoner knyttet til genteknologi, og hvilken politikk og forvaltning man skal ha på dette feltet i årene framover.

Den nye rådet er oppnevnt for perioden 26. mai 2023 til 31. mai 2027. Her er de medlemmene:

Leder

Spesialrådgiver Marianne Aasen, Asker

Nestleder

Professor Trygve Brautaset, Trondheim

Øvrige medlemmer

Professor Geir Sverre Braut, Bryne

Avdelingsleder Anne Ingeborg Myhr, Tromsø

Førsteamanuensis Kristin Solum Steinsbekk, Trondheim

Avdelingsleder Hans Ivar Hanevik, Porsgrunn

Adm.direktør Gaute Lenvik, Asker

Markedssjef Håvard Sletta, Trondheim

Overlege Ida Wiig Sørensen, Bergen

Overlege Solveig Marianne Nordhov, Tromsø

Professor Espen Gamlund, Bergen

Politisk rådgiver Synne Lerhol, Oslo

Forsker Bushra Ishaq, Oslo

Pensjonist Kari Sønderland, Oslo

Seniorforsker Mathias Barra, Oslo

Varamedlemmer

Lege Ishita Barua, Oslo

Forskningssjef Anna Wargelius, Bergen

Strategidirektør Karen Landmark, Færvik

Dekan Karl Harald Søvig, Bergen

Førsteamanuensis Morten Magelssen, Oslo

Powered by Labrador CMS