Professor emeritus Johanne Sundby får Kongens fortjenstmedalje for sin mangeårige og mangfoldige virksomhet innen kvinnehelse, både i Norge og internasjonalt.
Professor emeritus Johanne Sundby får Kongens fortjenstmedalje for sin mangeårige og mangfoldige virksomhet innen kvinnehelse, både i Norge og internasjonalt.

Kongens fortjenstmedalje til Johanne Sundby

Professor Johanne Sundby får Kongens fortjenstmedalje for sin mangeårige og mangfoldige virksomhet innen kvinnehelse, både i Norge og internasjonalt.

Publisert Sist oppdatert

Sundby har i stor grad viet sitt profesjonelle liv til global helse. Selv om hennes tidlige karriere og studier var rotfestet i Norge, rettet hun snart sitt blikk utover. Hennes interesse for global helse ble vekket av eventyrlyst og tidlig eksponering for kulturelle forskjeller. 

Overrekkelsen skjer den 27. november. 

Etter å ha blitt gynekolog, jobbet hun med fertilitet og barnløshet, først i Norge, deretter i Afrika, noe som førte til hennes langvarige engasjement i et transnasjonalt nettverk. Hun fikk også oppdraget med å forberede den norske posisjonen i befolkningskonferansen i Kairo i 1994. 

– Det var en banebrytende konferanse, der rettigheter i befolkninger og fruktbarhet stod sentralt, har hun tidligere uttalt til Tidsskrift for Den norske legeforening. – Jeg var med i den norske delegasjonen og fikk delta i skikkelig toppolitikk på mitt fagfelt. Da jeg etterpå fikk postdoktoren i Oslo, ble det starten på arbeidet med global helse jeg fortsatte med til nå. 

Johanne Sundby

  • Født 1951

  • Cand.med., Universitetet i Oslo 1979

  • Spesialist i fødselshjelp og gynekologi 1990

  • Ph.d.-stipendiat ved Folkehelseinstituttet og rådgiver i Helsetilsynet 1988–1994

  • Dr.med. i samfunnsmedisin 1994

  • Postdoktor i internasjonal reproduktiv helse, Universitetet i Oslo 1994–96

  • Leder, NOU Nor 13, 1999, om kvinners helse i Norge

  • Professor i samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo

  • Sittet 6 år i styret i WHOs forskningsprogram HRP

  • Ledet program i Forskningsrådet, Utviklingsveier i Sør

Kilde: Den norske legeforening 

Powered by Labrador CMS