FORNØYD: – At Beslutningsforum velger å innføre maribavir er en fantastisk nyhet for alle pasienter med CMV-infeksjon etter transplantasjon, sier medisinsk direktør Mohsen Zangani i Takeda Norge.

CMV: Jubler for ja til medisin mot infeksjon etter transplantasjon

Mandag sa Beslutningsforum ja til å innføre legemidlet Livtencity(maribavir) til voksne pasienter med cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller -sykdom etter transplantasjon. – Potensielt livreddende, sier medisinsk direktør Mohsen Zangani i Takeda Norge.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 12. februar godkjente Beslutningsforum legemidlet Livtencity som behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller -sykdom som er refraktær (med eller uten resistens) mot én eller flere tidligere behandlinger hos voksne pasienter som har gjennomgått hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller organtransplantasjon. 

Beslutningen gir transplantasjonspasienter i norske sykehus et nytt behandlingsalternativ for det som er en potensielt livstruende virusinfeksjon.

Takeda, selskapet som markedsfører legemidlet, skriver i en pressemelding at godkjenningen er en fantastisk nyhet for alle pasienter med CMV-infeksjon etter transplantasjon. 

– Nå får disse pasientene tilgang til et effektivt og godt tolerert legemiddel, som potensielt kan være livreddende, sier medisinsk direktør i Takeda Norge, Mohsen

Zangani, i en uttalelse fra selskapet. 

Legemidlet fikk EU-godkjenning i desember 2022. Ingvild Nordøy, som er seksjonsleder og overlege ved seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsykdommer ved Rikshospitalet, uttalte den gangen til HealthTalk at EU-godkjenningen var en gledelig nyhet.

– Vi har i Norge til enhver tid organtransplanterte pasienter som trenger behandling for CMV infeksjon og sykdom. Per i dag har vi kun et godt legemiddel mot denne infeksjonen. De andre to vi har fins kun i intravenøs formulering og er beheftet med alvorlige bivirkninger som gjør de lite anvendbare. Det at vi nå får et nytt medikament med nytt angrepspunkt, med en god bivirkningsprofil og som også kan gis per oralt er gode nyheter for denne pasientgruppen, sa Nordøy til avisen i desember 2022.

Flere europeiske land har nå innført offentlig refusjon for Livtencity. Blant landene er Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia og nå Norge. Flere andre europeiske land skal være i sluttfasen av forhandlinger, skriver Takeda i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS