Beslutningsforums leder Inger Cathrine Bryne og de andre medlemmene av Beslutningsforum sa mandag ja i 15 av 24 saker.

Beslutningsforum sa ja til 15 legemidler - to saker med Venclyxto utsettes

15 av 24 avgjørelser var positive, viser protokollen fra Beslutningsforums møte mandag 22. mai. Blant annet innføres både dabrafenib (Tafinlar) og pralsetinib (Gavreto) til pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Publisert Sist oppdatert

– Pasientene her utgjør en liten gruppe og har få andre behandlingsmuligheter. Derfor er vi tilfreds med å kunne si ja til at sykehusene kan ta i bruk disse to legemidlene til behandling av lungekreftpasienter, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum.

24 saker stod på sakslisten til Beslutningsforum i forkant av mandagens møte. 15 legemidler fikk vedtak om innføring, mens fem legemidler fikk avslag.

Hele protokollen fra møtet kan leses her.

Beslutningsforum skriver i en pressemelding at det i tillegg til godkjenninger av legemidler mot ikke-småcellet lungekreft ble godkjent innføring av nye legemidler til blant annet narkolepsi, septisk sjokk, kronisk migrene og hypereosinofilt syndrom, som er en form for immunologisk, betennelseslignende tilstand, innført.

Beslutningsforum sa også ja til ni legemidler til sjeldne sykdommer, som er overført til sykehusene fra folketrygden. Disse er allerede i etablert bruk, og inngikk i overføringen av finansieringsansvaret for sjeldenområdet fra 1. februar 2019.

I tillegg ble det bestemt at to saker skulle utsettes. Begge omhandler AbbVies venetoklaks (Venclyxto) til behandling av blodkreft. HealthTalk skrev allerede i forkant av mandagens møte om bekymring fra fagmiljøet om at det ville kunne bli et nei. Men Bjørn Tore Gjertsen som er professor i hematologi ved Universitetet i Bergen og overlege i hematologi ved Haukeland universitetssykehus
mente blant annet at metodevurderingen har brukt feil doseringsgrunnlag for legemidlet mot indikasjonen akutt myelogen leukemi. Nå har Beslutningsforum valgt å lytte til kritikken.

– Dette er et legemiddel vi i utgangspunktet vil tilby norske pasienter. Vi utsetter de to sakene, fordi vi vil fortsette dialogen med fagmiljøet og se om vi sammen kan finne alternativer til en mulig løsning her, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF og en av de fire fagdirektørene som sitter i Bestillerforum, i en kommentar.

Powered by Labrador CMS