VIL HA ÅPENHET: – Vi har oppfattet at disse prisene er hemmelige fordi industrien ønsker at de skal være hemmelige, sier administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund.

Apotek-sjef reagerer på «oppblåst» statistikk - foreslår tidsbegrensning på hemmelige priser

Apotekforeningen og direktør Per T. Lund foreslår at reelle omsetningstall for legemidler som i dag har hemmelige rabatter, blir offentlige etter ett til to år. – Det bør være mest mulig åpenhet rundt økonomiske valg som staten tar, sier han. 

Publisert Sist oppdatert

HealthTalk dykket nylig ned i salgsstatistikken på legemidler fra Farmastat, Først & Størst, for oktober. Den viste blant annet den svært sterke posisjonen som slanke- og diabetesmedisiner har fått i Norge på kort tid. 

Da Farmastat-sjef Christian Gillhuus-Moe gjestet HealthTalk-podcasten kort tid etter, påpekte han blant annet at statistikken er oppblåst, og at de reelle omsetningstallene er mye lavere grunnet betydelige rabatter fra legemiddelselskapene

Vil ha åpenhet etter litt tid

Nettopp denne forvirringen rundt de faktiske kostnadene staten Norge har på legemidler, grunnet kravet om hemmelige legemiddelpriser, har i en årrekke skapt stor debatt i fagmiljøet. Nå mener Apotekforeningen at man burde se på tiltak for å rette opp i det skjeve bildet som skapes gjennom statistikkene fra Farmastat. 

– Vårt forslag er at vi etter en gitt tid, for eksempel ett til to år, og etter avtale med Sykehusinnkjøp, kan offentliggjøre den reelle omsetningsverdien på de ulike legemidlene. Da vil man både kunne se de reelle legemiddelutgiftene og få innsikt i hvor store rabatter som faktisk gis sammenlignet med den offisielle maksprisen, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen, til HealthTalk. 

– Hvordan skal det fungere i praksis? Vil ikke det lett avsløre dagens priser?

– Det kan vi ikke svare på ennå. Vi tenker at dette er et initiativ fra oss. Kanskje bør Sykehusinnkjøp utrede hva som er vanlig i andre bransjer som har offentlige anbud: Hvordan gjør de det der med de hemmelige prisene i etterkant? sier Lund, som legger til at det kan gjøres ulike vurderinger ut fra bransjesituasjonen for de enkelte legemidlene.

– Dersom det forventes betydelig konkurranse fremover, så vil man kanskje kunne vurdere en kortere periode før offentliggjøring.

Lund mener at det i podcasten med Farmastat-sjefen kunne bli oppfattet slik at hemmelige legemiddelpriser nærmest er et myndighetspålegg. Han er klar på at det ikke er Apotekforeningens oppfatning. 

– Vi har oppfattet at disse prisene er hemmelige fordi industrien ønsker at de skal være hemmelige. På prinsipiell basis mener vi i Apotekforeningen at det bør være mest mulig åpenhet rundt økonomiske valg som staten tar, sier Lund. 

Involvert i prislekkasjer

For noen år tilbake var Apotekforeningen involvert i en episode hvor konfidensielle priser på legemidler ble offentliggjort. Dette skjedde delvis gjennom statistikk publisert av foreningen, som gjorde det mulig å beregne enhetsprisene på de nevnte legemidlene. Hendelsen involverte også andre parter, inkludert Alliance Healthcare Norge og Sykehusinnkjøp, hvor det også ble rapportert om lignende informasjonslekkasjer.

Saken endte med at flere legemiddelselskaper trakk Sykehusinnkjøp for retten for å få stoppet et kreftanbud der flere av legemidlene som hadde fått sine priser lekket var med i. Selskapene tapte til slutt saken, og anbudet ble gjennomført

I etterkant av disse sakene har Apotekforeningen stoppet publiseringen av detaljerte omsetningsdata. Men nå mener Lund og foreningen at debatten må tas på nytt. 

– Alle sier de er for åpenhet, men samtidig vil ikke industrien avsløre sine rabatter. Myndighetenes argument er at det er bedre å få hemmelige priser og billigere legemidler enn å ikke få billigere legemidler i det hele tatt. Men det strider etter min mening mot samfunnets behov for å forstå hva vi bruker penger på. Vi må bidra til så stor åpenhet som mulig, men det har lenge vært en fraværende diskusjon, også etter at den nye regjeringen kom på plass, sier Lund.

Powered by Labrador CMS